Verhoging van pensioenen

Je pensioen behoudt zoveel mogelijk zijn waarde door een toeslag of indexatie. STIP probeert jaarlijks je pensioen te verhogen met een toeslag.

Dit is handig om te weten

De pensioenen zijn verhoogd op 1 januari 2024

STIP verhoogde de pensioenen op 1 januari 2024 (over 2023). We informeerden al onze deelnemers hierover. Het verlagen van je pensioen is niet aan de orde. Jouw werkgever heeft vanaf 1 januari 2018 een zogenaamde bijstortingsverplichting. De bijstortingsverplichting voorkomt dat ons pensioenfonds in een financiële crisissituatie terecht komt. Alleen in het uiterste geval dat jouw werkgever niet kan voldoen aan de bijstortingsverplichting, kan jouw pensioen worden verlaagd.

STIP probeert je pensioen elk jaar te verhogen

Onze ambitie is om je pensioen mee te laten groeien met de lonen. Als je niet meer meedoet aan de pensioenregeling of je ontvangt al pensioen, groeit je pensioen mee met de prijzen. Maar alleen als aan alle regels is voldaan. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om je pensioen te verhogen. Het bestuur van STIP neemt hier elk jaar een besluit over.

Je pensioen wordt dus meer waard als dat kan

Dit heet onze ambitie. Als je nog in dienst bent is onze ambitie om de loonstijging te volgen in de periode van oktober tot oktober. Als je gepensioneerd of uit dienst bent is onze ambitie om de prijsstijging te volgen in de periode van oktober tot oktober. Hiervoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De verhoging van pensioenen in de laatste 10 jaar

Per 1 januari 2024 (over 2023) hebben wij de pensioenaanspraken van actieve deelnemers met 6,55% verhoogd en de pensioenen van vroegere deelnemers en pensioengerechtigden met 3,51%. In de tabel hieronder zie je of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als je pensioen omhoog ging. En of we onze ambitie hebben kunnen waarmaken. Je leest hier meer over in de voorwaardelijkheidsverklaring.

Voorwaardelijkheidsverklaring (pdf)

Datum Verhoging pensioen (in dienst) Onze ambitie (loonstijging) Verhoging pensioen (uit dienst of met pensioen) Onze ambitie (prijsstijging)
1 januari 2023 5,12% 3,50% 5,12% 14,33%
1 januari 2022 0,18% 1,80% 0,18% 3,42%
1 januari 2021 0,00% 3,00% 0,00% 1,22%
1 januari 2020 0,00% 2,50% 0,00% 2,72%
1 januari 2019 0,36% 2,10% 0,29% 2,10%
1 januari 2018 0,11% 1,60% 0,09% 1,33%
1 januari 2017 0,00% 1,90% 0,00% 0,42%
1 januari 2016 0,00% 1,20% 0,00% 0,63%
1 januari 2015 0,80% 1,10% 0,50% 1,05%
1 januari 2014 0,60% 0,80% 0,60% 1,56%

 

Feedback
Chat