Beleggingsbeleid

Het doel van het beleggen van het vermogen van STIP is om de pensioenaanspraken van de deelnemers veilig te stellen. Het bestuur streeft ernaar dat de risico’s acceptabel zijn en er voldoende rendement wordt behaald. Het bestuur ziet er op toe dat het vermogen van STIP solide wordt belegd.

Vermogensbeheer van STIP

Het vermogensbeheer wordt extern uitgevoerd door Aegon Asset Management en Northern Trust. Binnen het bestuur is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor voorbereiding en monitoring van het beleggingsbeleid. Eens in de 3 jaar laat het bestuur een ALM studie uitvoeren om het toekomstige strategische beleggingsbeleid te formuleren.

Duurzaamheidsinformatie (SFDR)

Vanaf 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan een nieuwe Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen, de zogenaamde Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR komt voort uit het actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van een duurzame economie. De SFDR brengt met zich mee dat pensioenfondsen aanvullende informatie met betrekking tot duurzaamheid in het beleggingsproces moeten verstrekken op hun website.

Het pensioenfonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 4 SFDR. Lees meer hierover in het PAI-statement en Precontractuele duurzaamheidsinformatie bij documenten.

Transparantie beloningsbeleid

Artikel 5 SFDR vraagt om transparantie van het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's. In het beloningsbeleid van het pensioenfonds wordt geen rekening gehouden met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Op grond van de Pensioenwet en aanverwante regelgeving voert het pensioenfonds een beleid inzake beloningen dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. Er is geen sprake van door het pensioenfonds toegekende prestatiegelieerde beloningen.

Meer duurzaamheidsinformatie

Meer weten over het beleggingsbeleid?

Lees dan de verklaring beleggingsbeginselen, de onderbouwing prudent person, het MVB-beleid en de transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid bij documenten.

Feedback
Chat