Privacyverklaring

Je doet mee aan onze pensioenregeling. Om jouw pensioen goed te regelen, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. En vaak ook die van jouw partner. Bijvoorbeeld naam, adres en burgerservicenummer (BSN). Achmea Pensioenservices voert de pensioenregeling voor ons uit. Ook zorgen zij voor de betaling van de pensioenen. Daarvoor gebruiken en bewaren (verwerken) zij jouw persoonsgegevens. Zij houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?
Jouw persoonsgegevens krijgen wij van jouw werkgever als hij je aanmeldt voor de pensioenregeling. Via de Basisregistratie personen (Brp) werken wij jouw gegevens steeds bij. Daardoor hoef je belangrijke veranderingen in jouw persoonlijke situatie niet zelf aan ons door te geven. Bijvoorbeeld een verhuizing of een echtscheiding. Raak je tijdens jouw deelname arbeidsongeschikt? Dan verwerken wij ook gegevens waaruit de mate van arbeidsongeschiktheid blijkt. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de informatie die jij of het UWV ons stuurt. Wij verwerken geen andere medische informatie.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw pensioen uit te voeren
Wij verzorgen jouw pensioen vanaf de opbouw tot en met de uitkering, aan jou of bijvoorbeeld aan jouw nabestaanden. Verder krijg je regelmatig informatie van ons over jouw pensioen. Bijvoorbeeld als jouw pensioenregeling verandert. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij hiervoor nodig hebben. Hebben wij om andere redenen jouw persoonsgegevens nodig? Dan vragen wij eerst om jouw toestemming.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor een lange periode
Wij bewaren jouw persoonsgegevens jouw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners en kinderen kunnen soms nog jaren geld krijgen vanuit jouw pensioen. Wij bewaren een groot deel van jouw gegevens standaard voor een periode van 100 jaar.

Wij maken afspraken met andere organisaties met wie wij samenwerken
Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices en met andere organisaties over de bescherming van jouw privacy. Deze afspraken liggen vast in een verwerkersovereenkomst. Ook staat hierin hoe deze organisaties jouw persoonsgegevens mogen verwerken.

Wij volgen de manier waarop je gebruik maakt van onze digitale communicatie
Op onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een bestand op jouw computer dat onthoudt wat je op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de website te verbeteren. Meer informatie over cookies lees je in de cookieverklaring.

We slaan het klikgedrag in e-mails voor de nieuwsbrief op. Zo kunnen we zien hoe vaak een e-mail is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor analyse doeleinden om onze mailings te verbeteren.

Jouw rechten
Jouw rechten zijn in de wet geregeld. Je kunt een verzoek doen om:

  • jouw persoonsgegevens in te zien. Je vindt veel gegevens ook op jouw persoonlijke portaal.
  • jouw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen. Behalve als de gegevens die wij via de Basisregistratie personen (Brp) ontvangen niet juist zijn. Je kunt jouw gegevens dan zelf laten aanpassen bij de gemeente.
  • niet al jouw persoonsgegevens te verwerken.
  • jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als je een verzoek tot waardeoverdracht van jouw pensioen doet.

Let op: wij kunnen niet altijd doen wat je vraagt. Bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben om jouw pensioen te regelen.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten
Stuur een e-mail of brief. Bekijk de contactgegevens.
Let op: stuur een kopie van jouw paspoort of ID-kaart mee. Wil je jouw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij bewaren jouw kopie 2 jaar.

Wij reageren binnen 4 weken op jouw e-mail of brief. Behalve als dat niet kan omdat wij bijvoorbeeld langer tijd nodig hebben. Wij laten je dan altijd weten wanneer je antwoord van ons krijgt. Eerst kijken wij of jouw identiteit klopt. Daarna beantwoorden wij jouw vraag.

Heb je een vraag, tip of klacht?
Stuur ons een e-mail of brief. Bekijk de contactgegevens.
Komen wij er samen niet uit? Leg jouw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. Je kunt ook naar de rechter gaan.

Wij mogen deze privacyverklaring veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 13 januari 2021.