Financiële situatie

STIP is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt STIP jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarrapport. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe STIP ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hier naar te kijken is de dekkingsgraad.

Toelichting dekkingsgraad

Zo berekent STIP de dekkingsgraad

STIP berekent iedere maand de dekkingsgraad door het vermogen van STIP te delen door de verplichtingen van STIP.

  • Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (beleggingen e.d.) van STIP.
  • De verplichtingen zijn de opgetelde waardes van alle pensioenen die STIP nu en in de toekomst moet betalen.

De dekkingsgraad verandert elke dag

STIP gaat uit van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand.

In de grafiek staat het cijfer met de laatste dekkingsgraad bovenaan.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad

STIP moet bij beleidskeuzes rekening houden met de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd.

Er zijn wettelijke vereisten voor de dekkingsgraad

De hoogte van de dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van STIP. De wet stelt eisen hieraan. De dekkingsgraad moet zo hoog zijn dat STIP in staat is om financiële schokken op te vangen. Bijvoorbeeld als de rente hard daalt of als de aandelenbeurs veel lager wordt. Dit noemen we de vereiste dekkingsgraad.

Voor elk pensioenfonds is de vereiste dekkingsgraad anders. Dit is belangrijk om de vereiste dekkingsgraad te bepalen:

  • De gemiddelde leeftijd van de deelnemers
  • het beleggingsbeleid
  • de risico's van het beleggingsbeleid
Feedback
Chat