Ziek of arbeidsongeschikt

Word je ziek of raak je arbeidsongeschikt? Het eerste jaar betaalt IKEA jouw loon door. In het tweede jaar ook, maar dan tot maximaal 80% van jouw salaris. In de eerste 2 jaar dat je ziek bent, hoef je zelf niets te regelen. STIP past jouw pensioenpremie automatisch aan jouw salaris aan.

Bekijk de video

Afbeelding ziek of arbeidsongeschikt
Ziek of arbeidsongeschikt (video)

Wat gebeurt er met je pensioen?

Dit is ook handig om te weten

Je bouwt pensioen op als je ziek bent

De eerste 2 jaar blijf je gewoon pensioen opbouwen. Je bouwt pensioen op over het salaris dat je krijgt als je ziek bent.

Je bouwt soms pensioen op als je langer dan 2 jaar ziek bent

Als je 2 jaar ziek bent, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. IKEA betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Deze staan in het pensioenreglement in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

De mate van arbeidsongeschiktheid en premiebetaling

Krijg je een WIA-uitkering? Dan betaalt IKEA mee aan jouw pensioenpremie. Hoeveel dat is, hangt af van jouw arbeidsongeschiktheidspercentage. Die zie je in deze tabel:

Hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt? Hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door?
80% - 100% 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%
0% - 35% 0%

Laat het STIP weten als je situatie verandert

Word je meer of minder arbeidsongeschikt? Geef dit dan altijd door aan STIP. Stuur ons een kopie van je nieuwe UWV-beschikking.

Geef het door

Feedback
Chat