Samenwonen

Je gaat samenwonen. Als je overlijdt, kan jouw partner recht hebben op partnerpensioen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Het is belangrijk dat je je partner aanmeldt bij STIP.

Bekijk de video

Afbeelding trouwen of samenwonen
Trouwen of samenwonen (video)

Wat gebeurt er dan met je pensioen?

Dit is ook handig om te weten

Dit zijn de voorwaarden voor partnerpensioen

Helaas is het niet in alle gevallen mogelijk om partnerpensioen te regelen voor je partner voor als je overlijdt. Dit is daarvoor nodig:

  • Er is een notarieel samenlevingscontract waarin jouw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen.
  • Jij en je partner staan minstens 6 maanden op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • Jouw partner is geen bloed- of aanverwant in de eerste graad.
Zo regel je het partnerpensioen

STIP heeft informatie nodig over wie je partner is die na je overlijden partnerpensioen krijgt. STIP krijgt niet vanzelf die informatie van de gemeente waarin je woont. Daarom is het nodig dat je het zelf regelt.

  • Meld jouw partner aan in Mijn pensioen.
  • Stuur ons ook een kopie van het samenlevingscontract. We hebben een kopie nodig van het voorblad, de pagina waaruit blijkt dat jouw partner is aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen en van de laatste pagina met daarop de handtekening van de notaris.
  • Woon je langer dan 5 jaar samen? Dan is een kopie van het samenlevingscontract niet nodig.

Mijn pensioen

Je krijgt informatie over wat er is geregeld

Is alles in orde? Dan krijg je van ons een bevestiging dat jouw partner is aangemeld. Wil je weten wat er voor jouw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Dat vind je in Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Feedback
Chat