Scheiden

Ga je scheiden of beƫindig je een partnerregistratie? Dan is het belangrijk dat je afspraken maakt over je pensioen. Jouw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening. Ook heeft je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen.

Bekijk de video

Afbeelding scheiden
Scheiden (video)

Wat gebeurt er met je pensioen?

Verdelen van je pensioen bij scheiden

De verdeling van pensioen

Jouw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening. Ook heeft je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen.

Je kiest voor verevening

Verevening is verdeling van ouderdomspensioen. Als je gaat scheiden, heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Je mag hier samen ook andere afspraken over maken.

 1. Geef jullie afspraken aan op het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'.
 2. Stuur ons het formulier, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit jullie huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:
  • de 1e pagina met de namen van jou en je ex-partner
  • de pagina met jullie pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van jou en je ex-partner

Bij aanmelding na 2 jaar loopt verevening niet meer via jouw pensioenfonds, maar moet dit tussen partners onderling worden afgestemd.

Jullie maken samen andere afspraken

Jullie mogen ook samen andere afspraken maken over de verdeling van pensioen dan ieder de helft. Deze afspraken staan in je huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant.

 1. Geef jullie afspraken aan op het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'.
 2. Stuur ons het formulier, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit jullie huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:
  • de 1e pagina met de namen van jou en je ex-partner
  • de pagina met jullie pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van jou en je ex-partner
Huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland

STIP krijgt vanzelf bericht van huwelijk en geregistreerd partnerschap als die in Nederland worden aangegaan of beëindigd. Maar niet als dat in het buitenland is gebeurd. Om het pensioen dan ook goed voor je te kunnen regelen, heeft STIP extra informatie van je nodig.

 1. Zijn jullie het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland aangegaan? Stuur ons dan een (gewaarmerkte) kopie van jullie huwelijksakte of partnerschapsakte.
 2. Is jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Stuur ons dan een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
Wel of geen bijzonder partnerpensioen

Bij STIP ligt het aan je situatie of er wel of geen partnerpensioen is voor je ex-partner.

 1. Als je in dienst bent bij IKEA, ben je bij ons verzekerd voor een partnerpensioen op risicobasis. Na het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft jouw ex-partner geen recht meer op partnerpensioen als je overlijdt. Als er alleen een partnerpensioen op risicobasis is, hoef je niets te regelen.

 2. Was je vóór 1 januari 2021 al bij IKEA in dienst? Dan heb je partnerpensioen bij ons opgebouwd. Je ex-partner heeft dan wél recht op het opgebouwde partnerpensioen als je overlijdt. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Je hoeft hiervoor niets te doen. STIP regelt dit vanzelf voor jullie.

 3. Je ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. Dan is het partnerpensioen voor je (volgende) partner, als je overlijdt. Of voor jezelf, als het partnerpensioen uitgeruild wordt voor ouderdomspensioen als je met pensioen gaat. In dit geval regel je dat zo met STIP:

  1. Leg de afspraken over het partnerpensioen vast
  2. Onderteken de afspraken allebei
  3. Stuur een kopie van de ondertekende afspraken naar STIP
Ieder krijgt een overzicht met pensioenbedragen

Na het doorvoeren van de afspraken door STIP krijgen jullie allebei een bericht met pensioenbedragen.

Jouw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen die (later) voor je partner zijn.

Jijzelf ziet jouw pensioenbedragen ook op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) na afloop van het jaar waarin alles geregeld is.

Meld je je partner wel of niet af bij STIP?

Het ligt eraan waar je woont of je je partner af moet melden.

 • Ben je getrouwd of geregistreerd partner én woon je in Nederland? De gemeente waar je woont geeft de wijziging vanzelf door aan STIP. Je hoeft zelf niets te doen.
 • Woon je in het buitenland? Meld je partner dan zelf af in Mijn pensioen, bij Mijn persoonlijke gegevens. Stuur ook het document mee waaruit blijkt dat de relatie is beëindigd.

Mijn pensioen

Feedback
Chat