Nieuw pensioenstelsel

Het pensioen in Nederland is goed geregeld, maar er valt genoeg te verbeteren. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. Een ander probleem is dat jongeren en ouderen niet evenredig betalen voor de opbouw van hun pensioen: de doorsneepremie.

Dit is handig om te weten

Wat wordt beter?

De nieuwe regels zorgen ervoor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat en goede beleggingsresultaten worden behaald. Het gaat ook eerder omlaag gaat als het economisch slechter gaat en de beleggingen tegenvallen. Je pensioen beweegt dus meer mee met de financiële markten. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud bouwen het pensioen op waarvoor ze (samen met de werkgever) betalen.

Keuze uit pensioenregelingen

In het nieuwe pensioenstelsel is er te kiezen tussen 2 types premieregelingen. De verschillen tussen de 2 regelingen zitten met name in beleggingsbeleid, risicodeling en keuzevrijheid. In beide premieregelingen leg je samen met jouw werkgever geld in voor je pensioen. Dat geld wordt collectief belegd. Het geld dat iedereen opzij heeft gezet, vormt samen met het resultaat op de beleggingen de pensioenpot. De uitkomst daarvan kan ieder jaar en per leeftijdsgroep anders zijn. Dat geldt ook voor het pensioen van gepensioneerden. Er komen wel regels om ervoor te zorgen dat de pensioenen van gepensioneerden minder schommelen.

Verwacht rendement in plaats van de rekenrente

Het pensioenfonds hoeft niet langer met de ‘rekenrente’ terug te rekenen hoeveel vermogen er nu nodig is voor het toekomstige pensioen. In plaats daarvan gaan we rekenen met een ‘verwacht rendement‘.

Wat betekenen de nieuwe regels voor jou?

Voorlopig nog niets. De nieuwe regels worden eerst vastgelegd in een wet. Dan kunnen wij de nieuwe regels gaan toepassen. We hebben op een aantal punten keuzevrijheid, en er zal een overgangstraject zijn. Zodra duidelijk is welke regeling de sociale partners willen en hoe wij de nieuwe regels gaan toepassen, maken we een berekening op maat voor iedereen. Al deze stappen nemen naar verwachting meerdere jaren in beslag.

We houden je op de hoogte.

Feedback
Chat