Pensioenregeling bij STIP

Elk jaar bouw je een stukje pensioen op. Dat stukje pensioen is gebaseerd op je inkomen van dat jaar. Alle stukjes samen vormen je uiteindelijke pensioen. Jij en IKEA betalen samen voor de pensioenregeling. IKEA betaalt voor iedere werknemer 75% van de premie en jij betaalt 25%. IKEA houdt de premie elke maand in op je brutosalaris. Dit staat op je loonstrook. Je leest meer over je pensioen in het pensioenreglement (pdf). En hieronder leggen we je pensioenregeling kort uit.

Dit is handig om te weten

Zo bouw je pensioen op

Je bouwt niet over je hele inkomen pensioen op. Van je pensioengevend salaris wordt de franchise afgetrokken. De franchise is het deel van je salaris dat niet meetelt in de pensioenopbouw, omdat je later ook AOW krijgt. De franchise wordt elk jaar aangepast aan de hoogte van de AOW-uitkering, € 17.545,- bruto per jaar (2024). Wat overblijft na aftrek van de franchise, heet de pensioengrondslag. Je bouwt elk jaar 1,875% (ouderdoms)pensioen op over je pensioengrondslag van dat jaar.

Pensioen voor je partner en kinderen

Als je overlijdt, krijgen je partner en/of kinderen mogelijk een partnerpensioen en/of wezenpensioen. Vanaf 1 januari 2021 zijn het partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd op risicobasis. Het partnerpensioen is jaarlijks 1,313% van je pensioengrondslag. Het wezenpensioen is jaarlijks 0,263% van je pensioengrondslag.

 • Partnerpensioen
  Het partnerpensioen geldt voor een partner met wie je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Dit is ook zo als je je partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds omdat jullie samenwonen.
  • Ben je in dienst en overlijd je? Dan krijgt je partner een partnerpensioen uit de pensioenregeling die vanaf 1 januari 2021 geldt. Als je vóór 1 januari 2021 al in dienst was, krijgt je partner ook het partnerpensioen dat je tot die datum hebt opgebouwd plus 1,313% van je laatst berekende pensioengrondslag en vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je nog aan onze regeling had kunnen deelnemen tot je pensioendatum.
  • Als je uit dienst gaat, ben je niet meer verzekerd voor partnerpensioen. We ruilen daarom op je uitdienstdatum een deel van je ouderdomspensioen om voor partnerpensioen. Overlijd je? Dan krijgt je partner dit partnerpensioen. Was je vóór 1 januari 2021 al in dienst? Dan krijgt je partner ook het partnerpensioen dat je tot die datum hebt opgebouwd.
 • Wezenpensioen
  Het wezenpensioen geldt voor je kinderen tot 18 jaar. Studeert je kind of is je kind voor 45% of meer arbeidsongeschikt? Dan geldt het wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar. We betalen aan maximaal 5 kinderen wezenpensioen uit.
  • Ben je in dienst en overlijd je? Dan krijgt je kind een wezenpensioen uit de pensioenregeling die vanaf 1 januari 2021 geldt. Als je vóór 1 januari 2021 al in dienst was, krijgt je kind ook het wezenpensioen dat je tot die datum hebt opgebouwd plus 0,263% van je laatst berekende pensioengrondslag en vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je nog aan onze regeling had kunnen deelnemen tot je pensioendatum.
  • Als je uit dienst gaat, ben je niet meer verzekerd voor wezenpensioen. Was je vóór 1 januari 2021 al in dienst? Dan krijgen je kinderen alleen het wezenpensioen dat je tot die datum hebt opgebouwd.
We behouden zoveel mogelijk de waarde van je pensioen

Met een toeslag of indexatie houdt je pensioen zoveel mogelijk zijn waarde. STIP probeert je pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Maar dat kan alleen als de financiële situatie van STIP daarvoor de mogelijkheden geeft. Als je in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of je het jaar daarop weer een toeslag krijgt en de toeslag kan in het ene jaar hoger of lager zijn dan in het andere jaar. Toeslag is dus geen recht. Het bestuur van STIP beslist over de toeslag. Je leest hierover meer bij verhoging van pensioenen.

Verhoging van pensioenen

Feedback
Chat