Scheiden

Ga je scheiden of beëindig je een partnerregistratie? Dan is het belangrijk dat je afspraken maakt over je pensioen.

Jouw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Dit heet verevening.

Jullie mogen ook samen andere afspraken maken. Deze afspraken leg je vast in het echtscheidingsconvenant.

Zo regel je het

 • Je kiest voor verevening
  Meld dit dan binnen 2 jaar na de scheiding bij STIP. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. (Let op de juiste versie van het formulier, het heeft een beperkte geldigheidsduur.) Bij aanmelding na 2 jaar loopt verevening niet meer via jouw pensioenfonds, maar moet dit tussen partners onderling worden afgestemd.
 • Je maakt samen andere afspraken
  Geef de afspraken aan ons door. Stuur ons ook een kopie van de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant mee.

Jouw ex-partner krijgt van ons een overzicht met alle pensioenbedragen. Je vindt alle informatie terug op je jaarlijkse pensioenoverzicht.

Bijzonder partnerpensioen
Als je in dienst bent, ben je bij ons verzekerd voor een partnerpensioen op risicobasis. Na een relatiebreuk heeft jouw ex-partner geen recht op een deel van het partnerpensioen.

Was je vóór 1 januari 2021 al bij ons in dienst? Dan heb je partnerpensioen bij ons opgebouwd. Je ex-partner heeft dan wél recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken vast, onderteken ze en stuur ons hiervan een kopie.

Moet je je partner afmelden?
Ja. Anders kunnen we je pensioen niet opnieuw berekenen.

 • Ben je getrouwd of geregistreerd partner én woon je in Nederland?
  De gemeente waar je woont geeft de wijziging aan ons door. Je hoeft zelf niets te doen.
 • Woon je in het buitenland?
  Meld je partner dan zelf af in Mijn pensioen, bij Mijn persoonlijke gegevens. Stuur ons ook het document waaruit blijkt dat de relatie is beëindigd.

Mijn pensioen