Samenwonen

Je gaat samenwonen. Als je overlijdt, kan jouw partner recht hebben op partnerpensioen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Het is belangrijk dat je je partner aanmeldt bij STIP.

Dit zijn de voorwaarden

  • Er is een notarieel samenlevingscontract waarin jouw partner als begunstigde voor het partnerpensioen is aangewezen.
  • Jij en je partner staan minstens 6 maanden op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • Jouw partner is geen bloed- of aanverwant in de eerste graad.

Zo regel je het

  • Meld jouw partner aan in Mijn pensioen.
  • Stuur ons ook een kopie van het samenlevingscontract. We hebben een kopie nodig van het voorblad, de pagina waaruit blijkt dat jouw partner is aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen en van de laatste pagina met daarop de handtekening van de notaris.
  • Woon je langer dan 5 jaar samen? Dan is een kopie van het samenlevingscontract niet nodig.

Mijn pensioen

Is alles in orde? Dan krijg je van ons een bevestiging dat jouw partner is aangemeld.

Wil je weten wat er voor jouw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op het jaarlijkse pensioenoverzicht. Die bekijk je in Mijn pensioen.