Overlijden

Als jij overlijdt, kunnen jouw partner en/of kinderen een uitkering van STIP krijgen.

Kijk voor alle voorwaarden in Pensioen 123. Alle bedragen staan op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Die bekijk je in Mijn pensioen.

Mijn pensioen

Wij nemen contact op
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met de nabestaanden.