Einde samenwonen

Je woont samen en gaat uit elkaar. Dat betekent dat je ook wat moet regelen voor je pensioen. Heb je je partner eerder bij ons aangemeld? Meld je partner dan nu ook weer af. Dit is nodig voor de berekening van je pensioen.

Bijzonder partnerpensioen
Als je in dienst bent, ben je bij ons verzekerd voor een partnerpensioen op risicobasis. Na een relatiebreuk heeft jouw ex-partner geen recht op een deel van het partnerpensioen.

Was je vóór 1 januari 2021 al bij ons in dienst? Dan heb je partnerpensioen bij ons opgebouwd. Je ex-partner heeft dan wél recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken vast, onderteken ze en stuur ons hiervan een kopie.

Zo regel je het

  • Meld je partner af in Mijn pensioen.
  • Stuur ons ook een kopie of scan van de notariële akte waaruit blijkt dat de samenlevingsovereenkomst is beëindigd.

Mijn pensioen

Een partner met wie je samenwoonde, heeft geen recht op een deel van jouw ouderdomspensioen (verevening), behalve als daar samen andere afspraken over zijn gemaakt.