Afkoop

Heb je maar weinig pensioen bij ons? Dan mag STIP dit pensioen afkopen als jouw pensioen ingaat. Je krijgt dan direct 1 pensioenbedrag en geen maandelijks pensioen vanaf je 68e. Dit heet afkoop.

Is jouw pensioen bij ons € 2,- of lager per jaar?
Jouw pensioen vervalt volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Ligt jouw pensioen tussen € 2,- en € 592,51 (2024) per jaar?
Als je een nieuwe werkgever hebt met een pensioenregeling, kan STIP een klein pensioen automatisch overgedragen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Als dit niet binnen een aantal jaren lukt, ontvangt je een eenmalige pensioenuitkering van STIP. Daarna ontvang je geen maandelijkse pensioenuitkering.

STIP neemt contact met je op als STIP je pensioen afkoopt
Ga je met pensioen? Of gaat het partner- of wezenpensioen in? Dan sturen wij je een brief om jouw kleine pensioen af te kopen bij de aanvraag van jouw pensioen. Zelf hoef je niets te doen.