Pensioen 123 laag 2

Welke keuzes heb je zelf?

waardeoverdracht

Je pensioen meenemen

Je hebt een baan bij IKEA. Daarom bouw je pensioen op in onze pensioenregeling.

Je kunt het pensioen dat je eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. Je kunt dit bij ons aanvragen. Dit doe je via Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht. Ben je het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht.

Is je pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Is je pensioen lager dan de wettelijke (afkoop)grens kleine pensioenen van € 592,51 per jaar (2024)? Dan mag je oude pensioenfonds of verzekeraar ('pensioenuitvoerder') je pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat je van hen kreeg. Daarop staat of je zelf iets moet doen om je pensioen mee te nemen.

Als je later een andere baan krijgt
Krijg je later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan ga je pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kun je ervoor kiezen je opgebouwde pensioen mee te nemen. Je vraagt dit aan bij je nieuwe pensioenfonds.

Is je pensioen bij ons lager dan de (afkoop)grens kleine pensioenen? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor je. Is je pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt je pensioen.

Waardeoverdracht is niet nodig als je een nieuwe baan vindt bij IKEA. Je blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Je pensioenregeling verandert dus niet.

Kies je voor waardeoverdracht?
Dan heb je al je pensioen bij elkaar. Je krijgt je pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kies je niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft je opgebouwde pensioen staan bij je oude pensioenfonds. Je betaalt daar geen premie meer. Je bouwt er ook geen pensioen meer op. Je krijgt dat deel van je pensioen straks van je oude fonds

Bedenk goed of waardeoverdracht voor jou verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houd je je pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds. En wat je krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt je nieuwe werkgever een beter pensioen voor je nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij je nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook

Deze informatie helpt je bij je keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van je oude en nieuwe pensioenfonds
  Je ziet wat je wel en niet krijgt bij elk fonds. En of je pensioen de komende jaren kan stijgen.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kun je de belangrijkste onderdelen van je regelingen vergelijken. Zo zie je direct wat de verschillen zijn. Je vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet je niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met je financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat je risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kun je je waardeoverdracht wel aanvragen. Maar je pensioen blijft bij je oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijg je een opgave. Je beslist dan pas of je je pensioen echt meeneemt.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. Je leest meer over onze financiële situatie bij nieuws.

Als je een baan krijgt in het buitenland
Krijg je een nieuwe baan in het buitenland? Dan kun je je pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Wil je meer weten? Vraag je nieuwe werkgever dan of je je pensioen kunt meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

pensioenvergelijker

Je pensioen vergelijken

Heb je meerdere pensioenpotjes? Omdat je al eens van baan veranderde? Dan kunnen de afspraken over je pensioen anders zijn. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenregeling.

Het is belangrijk dat je weet wat de verschillen zijn tussen je oude en nieuwe pensioenregeling. Bijvoorbeeld als je solliciteert bij een werkgever met een andere pensioenregeling. Of als je je oude pensioen wilt meenemen als je een nieuwe baan hebt

Met de pensioenvergelijker in laag 3 kun je de belangrijkste onderdelen van je regelingen vergelijken. Je ziet direct wat de verschillen zijn.

ruilen

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Het partnerpensioen is bij ons op risicobasis verzekerd. Als je in dienst bent en overlijdt, krijgt je partner een partnerpensioen. Ga je uit dienst? Dan ruilen we automatisch een deel van je ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Je partner moet dan wel bij ons bekend zijn. Je kunt besluiten om deze ruil ongedaan te maken. Je partner moet deze keuze dan schriftelijk bevestigen.

Op je pensioendatum maak je een definitieve keuze voor het partnerpensioen.

Dit zijn de afspraken

 • Je eigen pensioen wordt lager. Als je overlijdt krijgt je partner een partnerpensioen.
 • Na de ruil is het partnerpensioen maximaal 70% van je (verlaagde) ouderdomspensioen.
 • Je mag voor een andere verdeling tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen kiezen.
 • Je keuze is definitief. Je kunt je keuze niet meer veranderen.
 • Je vraagt dit aan ten minste 3 maanden voordat je met pensioen wilt gaan.
 • De bedragen op je Uniform Pensioenoverzicht veranderen.

Was je vóór 1 januari 2021 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heb je ook partnerpensioen opgebouwd. Hiervoor gelden de regels van de pensioenregeling van voor 1 januari 2021.

Meer weten?

 • Je leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Je pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat je elk jaar van ons krijgt. Dit vind je in Mijn pensioen.
Ruilen partner ouderdom

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Het partnerpensioen is bij ons op risicobasis verzekerd. Als je in dienst bent en overlijdt, krijgt je partner een partnerpensioen. Ga je uit dienst? Dan ruilen we automatisch een deel van je ouderdomspensioen voor partnerpensioen. Je partner moet dan wel bij ons bekend zijn. Je kunt besluiten om deze ruil ongedaan te maken. Je partner moet deze keuze dan schriftelijk bevestigen.

Op je pensioendatum maak je een definitieve keuze voor het partnerpensioen.

Dit zijn de afspraken

 • Heb je eerder ouderdomspensioen geruild voor partnerpensioen? Je mag dit partnerpensioen weer (terug)ruilen voor ouderdomspensioen.
 • Heb je een partner? Dan moet je partner het eens zijn met je keuze en hiervoor een handtekening zetten.
 • Je mag het hele partnerpensioen of een deel van je partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen.
 • Je eigen pensioen wordt hoger. Als je overlijdt, krijgt je partner geen of een lager partnerpensioen.
 • Je keuze is definitief. Je kunt je keuze daarna niet meer veranderen.
 • Je vraagt dit aan ten minste 3 maanden voordat je met pensioen wilt gaan.
 • De bedragen op je Uniform Pensioenoverzicht veranderen.

Was je vóór 1 januari 2021 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heb je ook partnerpensioen opgebouwd. Hiervoor gelden de regels van de pensioenregeling voor 1 januari 2024.

Meer weten?

 • Je leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.
 • Je pensioenbedragen staan op het Uniform Pensioenoverzicht dat je elk jaar van ons krijgt. Je vindt dit ook in Mijn pensioen.
vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Je pensioen gaat bij ons standaard in op je 68e. Maar je kunt ook op een ander moment met pensioen gaan. Bijvoorbeeld als je AOW ingaat.

Je gaat eerder met pensioen
Misschien wil je eerder stoppen met werken. Je pensioen gaat dan ook eerder in. Je kunt bij ons vanaf 63 jaar met pensioen gaan. Je krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten je pensioen namelijk langer uitbetalen. Je bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Waarschijnlijk krijg je ook niet direct AOW. Dit is pensioen van de overheid. Je leest je AOW-leeftijd op SVB.nl.

Je gaat later met pensioen
Je kunt de ingangsdatum van je pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na je AOW leeftijd. Bij STIP bouw je pensioen op tot maximaal 68 jaar. Je krijgt dan méér pensioen per maand. Wij hoeven je pensioen namelijk minder lang uit te betalen. Je stopt wel op je 68e met de opbouw van pensioen.

Voor een deel met pensioen gaan kan ook
Je kunt bij ons ook voor een deel eerder of later met pensioen gaan. Je blijft voor het andere deel dan werken. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Je regelt het zo

 • Bespreek je wensen eerst met je werkgever. Je maakt samen afspraken over wat je wilt.
 • Wil je eerder met pensioen? Vraag dit dan 6 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wil je later met pensioen? Je krijgt 6 maanden voor je 68e bericht van ons. Je leest dan ook hoe je je pensioen aanvraagt en je keuzes aan ons doorgeeft.

Je vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wil je weten hoeveel pensioen je krijgt als je eerder of later met pensioen gaat? Meer informatie vind je in Mijn pensioen.

Deeltijdpensioen

Voor een deel met pensioen gaan

Je pensioen gaat bij ons standaard in op je 68e. Wil je niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. Je laat je pensioen bij ons dus in stappen ingaan. Je kiest zelf hoeveel pensioen je opneemt. Dit heet deeltijdpensioen.

Ga je voor een deel met pensioen? Dan is je pensioen straks hoger dan als je direct helemaal met pensioen gaat.

Dit zijn de afspraken

 • Je kunt vanaf je 63e jaar starten met je pensioen.
 • Je gaat uiterlijk 5 jaar na je AOW-leeftijd (SVB.nl) helemaal met pensioen.
 • Ieder jaar mag je het percentage pensioen verhogen. Dus bijvoorbeeld van 50% naar 75%.
 • Het deel van je pensioen dat eenmaal is ingegaan mag je niet stopzetten of verlagen.

Je regelt het zo

 • Bespreek je wensen eerst met je werkgever. Je maakt samen afspraken over wat je wilt.
 • Wil je op je 68e deels met pensioen gaan? Je krijgt 6 maanden voor je 68e bericht van ons. Je leest dan ook hoe je je pensioen aanvraagt en je keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wil je vóór je 68e deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 6 maanden daarvoor aan ons weten.

Je vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3.

hoog_laag_laag_hoog

Eerst een hoger pensioen krijgen

Als je met pensioen gaat, krijg je een vast bedrag aan pensioen zolang je leeft. Maar misschien wil je eerst liever een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld omdat je nog geen AOW krijgt. Je krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang je leeft.

Dit zijn de afspraken

 • Ga je op of voor je 65e met pensioen? Dan mag de 1e periode duren tot je 68e of 73e.
 • Ga je ná je 65e met pensioen? Dan mag de 1e periode duren tot je 73e of 78e.
 • Je lagere pensioen mag niet lager zijn dan 75% van je hogere pensioen.
 • Deze keuze kan alleen als je helemaal met pensioen gaat. En dus niet als je dit voor een deel doet.
 • Je vraagt een hoog-laag pensioen aan 6 maanden voordat je met pensioen wilt gaan.
 • Je pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op je Uniform Pensioenoverzicht.

Je leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

AOW-overbrugging
Ga je eerder met pensioen en krijg je nog geen AOW? Dan kun je een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een tijdelijke AOW-overbrugging. De hoogte van de AOW-overbrugging bepaal je zelf, maar dit mag jaarlijks niet meer zijn dan 2 keer de AOW-uitkering voor gehuwden inclusief vakantiegeld. Dit is € 26.316,96 per jaar (2024). Kies je voor AOW-overbrugging? Dan wordt het ouderdomspensioen dat je straks krijgt wel lager.

Je kunt je keuze maar 1 keer doorgeven
Kies je voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. Je kunt je keuze daarna niet meer veranderen.