Wat krijg je in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Je krijgt ouderdomspensioen vanaf je 68e jaar

Je bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. Je neemt namelijk via je werkgever deel aan onze pensioenregeling. Je krijgt dit pensioen zolang je leeft. Vanaf je pensioendatum krijg je elke maand een bedrag op je rekening.

Je ouderdomspensioen is een aanvulling op je AOW
AOW krijg je van de overheid. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Je leest meer over de AOW-leeftijd op SVB.nl.

Je pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
Je hebt dan misschien een tijdje minder inkomen als je stopt met werken. Je kunt bij ons wel eerder of later met pensioen gaan. Die keuze maak je als je pensioen bijna ingaat. Het is verstandig om nu al na te denken over wat je wilt. Bijvoorbeeld of je iets extra’s moet regelen als je niet zo lang wilt doorwerken.

Je ouderdomspensioen hangt af van…

 • het salaris dat je verdient
 • het aantal jaren dat je werkt
 • de regels in ons pensioenreglement.

Zo bouw je pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Je bouwt elk jaar pensioen op over je bruto salaris in dat jaar. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van je salaris eerst een franchise af. Je krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. De franchise is € 16.322,- per jaar (2023).
 • Over het salaris dat overblijft bouw je elk jaar 1,54% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2023.
 • Is je salaris hoger dan € 128.810,- per jaar (2023)? Dan bouw je over dat hogere salaris geen pensioen op in deze pensioenregeling.
 • Werk je parttime? Dan bouw je minder pensioen op.

Een voorbeeld
Je salaris is € 26.322,- bruto per jaar. De franchise is € 16.322,-. Je bouwt dus over € 10.000,- pensioen op. Dit is je pensioengrondslag. Je bouwt daarover 1,54% ouderdomspensioen op. Dit is € 154,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat je pensioen opbouwt. We tellen daar je verhogingen bij op. Die krijg je elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

Lees ook deze informatie

 • Je vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3.
 • De pensioenbedragen staan op je Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijg je elk jaar van ons.
 • Ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je krijgt.
partnerenwezenpensioen

Je partner en kinderen krijgen een pensioen als je overlijdt

Je bent bij ons op risicobasis verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen. Overlijd je? Dan geldt dit.

Je partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Overlijd je terwijl je in dienst bent? Dan krijgt je partner een partnerpensioen. Het partnerpensioen is 1,313% van je pensioengrondslag voor elk deelnemingsjaar tot aan het moment van overlijden plus 1,313% van je laatst berekende pensioengrondslag over alle jaren dat je nog aan onze pensioenregeling had kunnen deelnemen tot je pensioendatum.

Ga je uit dienst? Dan ruilen we automatisch een deel van je ouderdomspensioen om voor partnerpensioen. Je partner moet dan wel bij ons bekend zijn. Na de ruil krijgt je partner als je overlijdt 70% van je (verlaagde) ouderdomspensioen.

Je kunt besluiten om af te zien van partnerpensioen. Neem dan binnen 2 maanden nadat je uit dienst bent contact met ons op. Je partner moet het eens zijn met je keuze en hiervoor een handtekening zetten.

Als je met pensioen gaat, maak je definitieve keuzes voor je pensioen:

 • je mag een deel je ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Na de ruil is het partnerpensioen maximaal 70% van het (verlaagde) ouderdomspensioen.
 • heb je een aanspraak op partnerpensioen gekregen? Je mag dit partnerpensioen dan weer terug ruilen voor ouderdomspensioen. Hiervoor heb je de handtekening van je partner nodig.
 • je kunt de verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen aanpassen. Het partnerpensioen is na de omzetting maximaal 70% van het ouderdomspensioen.

Als je een ex-partner hebt
Ben je gescheiden? Dan heeft je ex-partner na je overlijden geen recht op een deel van het partnerpensioen als je na 1 januari 2021 in dienst bent gekomen.

Je partner is voor ons…

 • de persoon met wie je getrouwd bent of geregistreerd partners bent;
 • de persoon met wie je minstens 6 maanden samenwoont.

Woon je samen? Dan geldt dit ook:

 • je hebt een samenlevingsovereenkomst. Die sloot je af bij een notaris.
 • woon je minstens 5 jaar samen op hetzelfde adres? Dan heb je geen samenlevingsovereenkomst nodig. Jij en je partner laten ons dit weten. We controleren je gegevens mogelijk bij de Basisregistratie Personen (BRP).
 • je partner is niet je kind of je vader of moeder. En ook niet je oma of opa. Je bent dus geen familie in de rechte lijn.
 • je meldt je partner bij ons aan.

Kijk voor alle voorwaarden bij Wat te doen bij...Samenwonen. Via Mijn pensioen kun je je partner aanmelden. Stuur ons een kopie van een deel van de samenlevingsovereenkomst. Wij hebben alleen nodig:

 • het voorblad.
 • de pagina waarop staat dat je partner pensioen krijgt als je overlijdt.
 • de laatste pagina waarop ook de handtekening van de notaris staat.

Was je vóór 1 januari 2021 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heb je ook partnerpensioen opgebouwd. Voor dit partnerpensioen gelden de regels van je eerdere pensioenregeling. Kijk op de website voor meer informatie.

Je kinderen krijgen wezenpensioen
Ben je in dienst en overlijd je? Dan krijgen je kinderen wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt voor kinderen tot 18 jaar. Studeren zij? Of zijn zij meer dan 45% arbeidsongeschikt? Dan krijgen zij pensioen tot uiterlijk hun 27e. Wij keren het wezenpensioen uit aan maximaal 5 kinderen.

Het wezenpensioen is 0,263% van je pensioengrondslag voor elk deelnemingsjaar tot aan het moment van overlijden plus 0,263% van je laatst berekende pensioengrondslag over alle jaren dat je nog aan onze pensioenregeling had kunnen deelnemen tot je pensioendatum.

Ben je uit dienst of met pensioen en overlijd je? Dan krijgen je kinderen geen wezenpensioen.

Je kind is voor ons…

 • je eigen kind.
 • je pleegkind. Je verzorgt dit kind en voedt het op als je eigen kind.

Was je vóór 1 januari 2021 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heb je ook wezenpensioen opgebouwd. Voor dit wezenpensioen gelden de regels van je eerdere pensioenregeling. Kijk op de website voor meer informatie.

Je partner krijgt misschien ook een Anw-hiaatpensioen als je overlijdt
Overlijd je? Dan krijgt je partner misschien een tijdelijke uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Je vindt informatie over de Algemene Nabestaandenwet (Anw) op SVB.nl.

Je partner krijgt een Anw-hiaatpensioen van ons. Hiervoor gelden wel deze voorwaarden:

 • Je werkt bij IKEA en overlijdt dan.
 • Heb je kinderen jonger dan 18 jaar? Dan keren wij pas uit als je jongste kind 18 jaar wordt.

Het Anw-hiaatpensioen is maximaal € 10.130,- per jaar (2023). Werk je parttime? Dan berekenen we het bedrag op basis van je parttimepercentage. We keren het Anw-hiaatpensioen uit totdat je partner de AOW-datum bereikt of overlijdt.

Lees ook deze informatie
Je vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. De pensioenbedragen staan op je Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

Je blijft pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt bent

Als je ziek wordt, betaalt je werkgever je salaris door. Je blijft dus ook pensioen opbouwen. Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan ben je arbeidsongeschikt.

Als je arbeidsongeschikt bent, blijf je toch pensioen opbouwen
Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt je premie. Dit geldt alleen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Werk je nog voor een deel? Dan blijf je voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. Jij en je werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema lees je hoeveel pensioen je blijft opbouwen op onze kosten. Voor je arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV:

Je bent arbeidsongeschikt voor: Je blijft dan pensioen opbouwen voor:
80% - 100% 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%
0% - 35% 0%

Alle regels vind je in ons pensioenreglement in laag 3.

Je krijgt misschien ook een extra pensioen
Ben je arbeidsongeschikt? Dan krijg je misschien een WIA-uitkering van de overheid. Je leest meer op UWV.nl. Verdien je meer dan € 66.956,94 per jaar (2023)? Dan krijg je over dat meerdere geen WIA-uitkering. Je krijgt van ons dan een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit heet het WIA-excedentpensioen.

Dit zijn de regels

 • Je bent helemaal arbeidsgeschikt als je deelnemer wordt in onze pensioenregeling.
 • Ben je voor een deel arbeidsongeschikt als je deelnemer wordt? Dan krijg je alleen pensioen over het deel dat je arbeidsgeschikt bent.
 • Word je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een WIA-excedentpensioen van ons. Maar alleen over je salaris boven € 66.956,94 per jaar (2023).
 • Als je volledig arbeidsongeschikt bent, is het WIA-excedentpensioen maximaal € 78.205,- per jaar (2023).

Je leest meer in ons pensioenreglement in laag 3.

Laat het ons weten als je arbeidsongeschikt wordt
Word je arbeidsongeschikt? Of word je méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen je pensioen dan snel voor je regelen. Je krijgt daarover dan een brief. We houden je ook op de hoogte als er iets verandert in je arbeidsongeschiktheid.

reglement

Je vindt alle regels in ons pensioenreglement

Wil je precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Lees je het reglement liever op papier? Je vraagt dit makkelijk en snel aan bij contact. Je kunt ook je werkgever vragen om meer uitleg over je pensioen.