Pensioen 123 laag 2

Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht

Als je van baan verandert

Je hebt een baan bij IKEA. Daarom bouw je pensioen op in onze pensioenregeling.

Je kunt het pensioen dat je eerder opbouwde meenemen naar ons fonds
Dit heet waardeoverdracht. Je kunt dit bij ons aanvragen. Dit doe je via Wat moet ik doen bij… waardeoverdracht. Ben je het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht.

Is je pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Is je pensioen lager dan de wettelijke (afkoop)grens kleine pensioenen van € 593,51 per jaar (2024)? Dan mag je oude pensioenfonds of verzekeraar ('pensioenuitvoerder') je pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat je van hen kreeg. Daarop staat of je zelf iets moet doen om je pensioen mee te nemen.

Als je later een andere baan krijgt
Krijg je later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan ga je pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dan kun je ervoor kiezen je opgebouwde pensioen mee te nemen. Je vraagt dit aan bij je nieuwe pensioenfonds.

Is je pensioen bij ons lager dan de (afkoop)grens kleine pensioenen? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor je. Is je pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt je pensioen.

Waardeoverdracht is niet nodig als je een nieuwe baan vindt bij IKEA. Je blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Je pensioenregeling verandert dus niet.

Kies je voor waardeoverdracht?
Dan heb je al je pensioen bij elkaar. Je krijgt je pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kies je niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft je opgebouwde pensioen staan bij je oude pensioenfonds. Je betaalt daar geen premie meer. Je bouwt er ook geen pensioen meer op. Je krijgt dat deel van je pensioen straks van je oude fonds

Bedenk goed of waardeoverdracht voor jou verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk. Zo houd je je pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds. En wat je krijgt in de oude en nieuwe situatie. Biedt je nieuwe werkgever een beter pensioen voor je nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij je nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook

Deze informatie helpt je bij je keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 van je oude en nieuwe pensioenfonds
  Je ziet wat je wel en niet krijgt bij elk fonds. En of je pensioen de komende jaren kan stijgen.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kun je de belangrijkste onderdelen van je regelingen vergelijken. Zo zie je direct wat de verschillen zijn. Je vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet je niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met je financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van je oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat je risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kun je je waardeoverdracht wel aanvragen. Maar je pensioen blijft bij je oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijg je een opgave. Je beslist dan pas of je je pensioen echt meeneemt.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. Je leest meer over onze financiële situatie bij nieuws.

Als je een baan krijgt in het buitenland
Krijg je een nieuwe baan in het buitenland? Dan kun je je pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Wil je meer weten? Vraag je nieuwe werkgever dan of je je pensioen kunt meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt wordt

Als je ziek wordt, betaalt je werkgever je salaris door. Je blijft dus ook pensioen opbouwen. Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan ben je arbeidsongeschikt.

Ben je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen
Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt je premie. Dit geldt alleen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent.

Werk je nog voor een deel? Dan blijf je voor dat deel op de normale manier pensioen opbouwen. Jij en je werkgever betalen samen de premie.

Zo werkt het
In dit schema lees je hoeveel pensioen je blijft opbouwen op onze kosten. Voor je arbeidsongeschiktheid kijken we naar de regels van het UWV:

Je bent arbeidsongeschikt voor: Je blijft dan pensioen opbouwen voor:
80% - 100% 100%
65% - 80% 72,5%
55% - 65% 60%
45% - 55% 50%
35% - 45% 40%
0% - 35% 0%

Alle regels vind je in ons pensioenreglement in laag 3.

Laat het ons weten als je arbeidsongeschikt wordt
Word je arbeidsongeschikt? Of word je méér of minder arbeidsongeschikt? Geef dit altijd aan ons door. Stuur ons een kopie van de brief van het UWV waarin die beslissing staat. Wij kunnen je pensioen dan snel voor je regelen. Je krijgt daarover dan een brief. We houden je ook op de hoogte als er iets verandert in je arbeidsongeschiktheid.

Je krijgt misschien ook een extra pensioen
Ben je arbeidsongeschikt? Dan krijg je misschien een WIA-uitkering van de overheid. Je leest meer op UWV.nl. Verdien je meer dan € 71.628,- bruto per jaar (2024)? Dan krijg je over dat meerdere geen WIA-uitkering. Je krijgt van ons dan een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit heet het WIA-excedentpensioen.

Dit zijn de regels

 • Je bent helemaal arbeidsgeschikt als je deelnemer wordt in onze pensioenregeling.
 • Ben je voor een deel arbeidsongeschikt als je deelnemer wordt? Dan krijg je alleen pensioen over het deel dat je arbeidsgeschikt bent.
 • Word je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een WIA-excedentpensioen van ons. Maar alleen over je salaris boven € 71.628,- bruto per jaar (2024).
 • Als je volledig arbeidsongeschikt bent, is het WIA-excedentpensioen maximaal € 83.327,- per jaar (2024).

Je leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Natuurlijk hoor je het van ons als je een extra pensioen krijgt.

Bedenk goed hoe je pensioen er uitziet als je arbeidsongeschikt wordt
Overleg met je financieel adviseur of je iets extra’s moet regelen. Je kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Zo heb je meer inkomen als je arbeidsongeschikt wordt.

samenwonen_trouwen

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt

Ga je trouwen of samenwonen? Of word je geregistreerd partner? Dan krijgt je partner partnerpensioen als je overlijdt.

Kijk de bedragen en voorwaarden van het partnerpensioen goed na
Bijvoorbeeld op je Uniform Pensioenoverzicht. Of bij Mijn pensioen. Kijk voor je totale pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meld je partner aan als je in het buitenland woont
Woon je in Nederland? En ben je getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoef je je partner niet bij ons aan te melden. Je gemeente geeft dit aan ons door. Woon je in het buitenland? Meld je partner dan wél bij ons aan. Dit kan bij Mijn pensioen.

Meld je partner ook aan als je samenwoont
Woon je samen? Dan krijgt je partner niet vanzelf partnerpensioen als je overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Je hebt bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst. Die sloot je af bij een notaris. Je moet je partner ook bij ons aanmelden. Dat doe je via Mijn pensioen.

Je leest meer bij Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Bedenk of je extra maatregelen moet nemen
Is het pensioen voor je partner niet goed genoeg geregeld? Zorg dan dat je zelf extra maatregelen neemt. Bijvoorbeeld via een verzekering. Vraag je verzekeraar om meer informatie.

scheiden

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt

Als je uit elkaar gaat, moet je samen financiële afspraken maken. Je scheiding heeft ook gevolgen voor je pensioen bij ons.

Je ex-partner heeft recht op ouderdomspensioen
Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je kunt samen wel andere afspraken maken. Je legt die vast in een overeenkomst bij je huwelijk of scheiding.

Geef je afspraken aan ons door
Jij of je ex-partner laat ons binnen 2 jaar weten dat je bent gescheiden. En welke afspraken je maakte. Zo weet je zeker dat wij je pensioen goed regelen.

Horen wij niet binnen 2 jaar van jou of je ex-partner? En maakte je afspraken over de verdeling van je ouderdomspensioen? Dan kunnen wij het pensioen voor je ex-partner helaas niet meer direct aan hem of haar betalen. Je moet de verdeling van je pensioen dan onderling regelen.

Woon je in het buitenland? Meld je ex-partner dan bij ons af
Dit kan bij Mijn pensioen. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door. Woon je in Nederland? Dan horen wij van je gemeente dat je uit elkaar bent. Je hoeft dan niets te doen.

Woonde je samen? Dan hoef je niets te doen
Je ex-partner heeft geen recht op ouderdomspensioen als je samenwoonde. Je kunt samen wel andere afspraken maken. Je verdeelt je pensioen dan buiten ons pensioenfonds om.

Je ex-partner heeft geen recht op partnerpensioen
Je bent in onze pensioenregeling op risicobasis verzekerd voor partnerpensioen. Als jullie uit elkaar gaan, heeft je ex-partner geen recht op een deel van het partnerpensioen.

Was je vóór 1 januari 2021 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heb je ook partnerpensioen opgebouwd. Voor dit partnerpensioen gelden de regels van je eerdere pensioenregeling. Kijk op de website voor meer informatie.

Woonde je samen? Meld je ex-partner dan af
Dat kan bij Mijn pensioen.

verhuizen

Als je verhuist naar of in het buitenland

Verhuis je binnen Nederland? Dan horen wij dit van je gemeente. Verhuis je naar het buitenland? Of naar een ander adres in het buitenland? Laat ons dan weten wat je nieuwe adres is. Dit kan bij Mijn pensioen. Zo kunnen we je op de hoogte houden van je pensioen.

Je AOW van de overheid kan ook veranderen. Je AOW hangt namelijk af van het aantal jaren dat je in Nederland werkt of woont. Bel met de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie. Of kijk op SVB.nl.

werkloos

Als je werkloos wordt

Word je werkloos? Dan bouw je geen pensioen meer op. Regel je zelf niets? Dan is je pensioen lager als je met pensioen gaat. Kijk ook of het pensioen voor je partner en kinderen wel goed geregeld is. Omdat je uit dienst bent gegaan, is er voor hen geen pensioen meer verzekerd.

Misschien kun je maatregelen nemen
Bijvoorbeeld via een verzekering. Of door zelf geld opzij te zetten voor later. Krijg je een nieuwe baan? Dan ga je daar waarschijnlijk weer pensioen opbouwen. Je kunt je pensioen dan meenemen. Dit heet waardeoverdracht. Je vraagt dit aan bij je nieuwe pensioenfonds.

Je hoeft het ons niet te laten weten als je uit dienst gaat
Je werkgever geeft dit aan ons door.

Je krijgt een overzicht van jouw pensioen als je uit dienst gaat
Daarna vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijg je van ons een overzicht van jouw pensioen bij STIP.

meerminderwerken

Als je meer of minder gaat werken

Ga je meer of minder werken? Dan verandert waarschijnlijk je salaris. De premie voor je pensioen verandert dan ook. Hoeveel je betaalt voor je pensioen hangt namelijk af van je salaris.

Je gaat minder werken
Als je minder gaat werken, krijg je waarschijnlijk minder salaris. Je bouwt daardoor minder pensioen op voor jezelf. En je partner en kinderen krijgen minder pensioen als je overlijdt. Je betaalt ook minder premie.

Werk je nu 100%? En wil je 80% gaan werken? Dan bouw je tot je pensionering dus ook nog maar voor 80% pensioen op. Je krijgt daardoor later minder pensioen dan als je 100% blijft werken.

Je gaat meer werken
Als je meer gaat werken, krijg je waarschijnlijk meer salaris. Je bouwt daardoor meer pensioen op voor jezelf. En je partner en kinderen krijgen meer pensioen als je overlijdt. Je betaalt ook meer premie.

Werk je nu 50%? En wil je 80% gaan werken? Dan ga je ook over dat 80%-salaris pensioen opbouwen. Je krijgt daardoor later meer pensioen dan als je 50% blijft werken.

Bedenk goed wat deze keuze betekent voor je pensioen
Wil je precies weten wat meer of minder werken betekent voor je pensioen? Kijk dan bij Mijn pensioen.

Misschien kun je zelf maatregelen nemen als je minder gaat werken. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen voor later. Overleg met je financieel adviseur of je iets extra’s moet regelen.

verlof

Als je met onbetaald verlof gaat

Ga je met onbetaald verlof? Dan blijf je in dienst bij je werkgever. Je blijft ook deelnemer aan onze pensioenregeling. Maar de opbouw van je pensioen kan wel veranderen.

Dit geldt

 • Als je ouderschapsverlof krijgt
  Je blijft pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds. IKEA betaalt je premie voor het deel dat je met verlof bent. Je verlof heeft dus geen gevolgen voor het pensioen dat je later krijgt.
 • Als je met aanvullend geboorteverlof gaat
  Je blijft voor 70% pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds.
 • Als je met onbetaald verlof gaat om een andere reden
  De opbouw van je pensioen stopt in andere gevallen. Bijvoorbeeld als je een sabbatical neemt.
 • Je blijft bij ons verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Dit geldt in de 1e 18 maanden van je verlof. Zo krijgen je partner en kinderen een pensioen als je overlijdt tijdens je verlof.

Overleg met je werkgever wat hij regelde voor je pensioen
Weet je niet zeker wat voor jou geldt? Je HR-afdeling kan je meer vertellen.

Je hoeft ons niet te informeren als je verlof opneemt
Wij horen dit van je werkgever. Hij geeft de afspraken die jullie maakten aan ons door.

mijnpensioenoverzicht

Kijk minstens 1 keer per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl

Kijk ten minste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

keuze

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen

Je hebt verschillende keuzes voor je pensioen. Je kunt bijvoorbeeld je oude pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds. Die keuze maak je als je van baan verandert. Wil je je pensioen eerder, later of voor een deel laten ingaan? Die keuze hoef je pas te maken als je pensioen bijna ingaat. Kijk voor meer informatie en andere keuzes bij Welke keuzes heb je zelf? in dit Pensioen 1-2-3.

Maak je een keuze op je pensioendatum? Dan kun je die maar 1 keer doorgeven. Je kunt dit daarna niet meer veranderen. Zorg dus dat je alle informatie hebt voordat je een keuze maakt.

vragen

Als je vragen hebt

Bel ons gerust als je vragen hebt over je pensioen. Misschien wil je meer weten over een keuze. Of over wat je zelf kunt doen. Of stuur ons een e-mail. Je kunt ook op onze website kijken.