Pensioen 123 laag 2

Hoe zeker is je pensioen?

risico

Je loopt risico met je pensioen

Je hebt je hele leven met je pensioen te maken. Dit is in totaal misschien wel een periode van 80 jaar, waarin veel kan veranderen. In je werkende leven bouw je pensioen op. Daarna krijg je pensioen. Ook zijn er risico’s. Daardoor kan onze financiële situatie veranderen, en dus ook je pensioen.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder
Ons pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die je pensioen kunnen veranderen. Dit ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. Die levensverwachting steeg de afgelopen tijd sneller dan we dachten. We moeten dus nog meer geld in kas hebben dan we eerst berekenden.

De rente kan je pensioen veranderen
Pensioenfondsen moeten inschatten hoeveel geld ze nodig hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Is de rente laag? Dan moeten we meer geld in kas hebben voor de betaling van al die pensioenen. Blijft de rente een lange tijd laag? Dan maakt dit de pensioenen duur voor ons.

De beleggingen kunnen tegenvallen
Je betaalt premie voor je pensioen. Wij beleggen dat geld. Zo wordt je pensioen over langere tijd meer waard. Maar beleggen is ook een risico. Daarom kiezen we voor verschillende soorten van beleggingen. Zo lopen we minder risico. Maken we winst op de ene belegging? Daarmee maken we een verlies op een andere belegging goed. We kunnen dit risico ook verzekeren. Daarvoor betalen we wel kosten.

In ons beleid letten we goed op de risico’s
Er zijn meer risico’s. Ons pensioenfonds doet er alles aan om je pensioen daartegen te beschermen.

We meten onze financiële situatie met de ‘beleidsdekkingsgraad’
Een besluit over de verhoging of verlaging van je pensioen hangt af van onze financiële situatie. Hiervoor kijken we elke maand naar onze dekkingsgraad. Vanaf 2015 meten we die over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Die dekkingsgraad mag dus niet te laag zijn. Is hij lager dan 100%? Dan mogen wij niet meewerken aan de waardeoverdracht van je pensioen.

Je leest meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad bij Nieuws.

indexatie

Wij proberen je pensioen welvaartsvast te houden

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. Je kunt met hetzelfde geld in 2024 minder kopen dan in 2023. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert je pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Het pensioen dat je hebt opgebouwd groeit dan mee met de lonen bij je werkgever. Dit heet toeslagverlening. Zo is je pensioen welvaartsvast.

Toeslagverlening lukt niet altijd
Onze beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% zijn. Daarnaast mag toeslagverlening vanaf 2015 alleen als we verwachten dat dit in de jaren daarna ook kan. Dit betekent dat we meer geld nodig hebben om je pensioen te kunnen verhogen. En verhogingen vallen lager uit dan vóór 2015.

Gaat het financieel minder goed met ons pensioenfonds? Dan groeit je pensioen niet mee met de lonen. Of niet helemaal. Je pensioen wordt dan minder waard. Gaat het daarna financieel beter? Dan gaat je koopkracht weer omhoog. Maar we verhogen je pensioen niet extra.

Er is elk jaar een maximum
Dit heet onze ambitie. Onze ambitie is de stijging van de lonen. Is die 2%? Dan stijgt je pensioen in dat jaar maximaal met 2%. We kijken naar de stijging van de lonen over de maanden oktober tot oktober in de vorige jaren. Die cijfers zijn van de cao-lonen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afgelopen jaren verhoogden wij de pensioenen zo
Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen van actieve deelnemers over 2022 verhoogd verhoogd met 5,12%. In deze tabel zie je of de prijsstijgingen in de afgelopen tijd zijn goedgemaakt.

  toeslag stijging van de lonen onze ambitie stijging van de prijzen
2022 0,18% 1,80% 3,28% 2,68%
2021 0,00% 3,00% 1,12% 1,27%
2020 0,00% 2,50% 1,73% 2,63%
2019 0,36% 2,10% 1,68% 1,71%
2018 0,11% 1,60% 1,30% 1,38%
2017 0,00% 1,90% 1,90% 0,32%
2016 0,00% 1,20% 1,20% 0,60%
2015 0,80% 1,10% 1,10% 0,98%
2014 0,60% 0,80% 0,80% 2,51%
2013 0,00% 1,70% 1,70% 2,45%
2012 0,00% 1,30% 1,30% 2,34%

De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om de pensioenen elk jaar te verhogen. De stijging van de lonen en prijzen is dus niet helemaal goedgemaakt. De kans op een verhoging van de pensioenen (toeslag) is in de komende jaren erg klein.

Lees ook deze informatie

  • Kijk bij Verhoging van pensioenen.
  • Lees het pensioenreglement in laag 3. Kijk bij Voorwaardelijk recht op toeslagen op pensioenen (indexatie) in artikel 21.
  • Het laatste nieuws over onze financiële situatie vind je bij Nieuws.

Als je niet meer bij IKEA werkt
Verlaat je IKEA? Of ga je met pensioen? Dan zijn de afspraken over de verhoging van je pensioen anders. Lees het pensioenreglement in laag 3. Kijk bij Voorwaardelijk recht op toeslagen op pensioenen (indexatie) in artikel 21. Of kijk bij Verhoging van pensioenen.

tekort

Ons pensioenfonds heeft een tekort

Ons pensioenfonds doet er alles aan om financieel gezond te zijn. Toch hebben we nu te weinig geld om alle pensioenen in de toekomst te betalen. We maakten daarom een herstelplan. Daarin rekenden we uit wanneer we weer financieel gezond zijn. Vervelende maatregelen zijn op dit moment niet nodig.

Voor het laatste nieuws over onze financiële situatie kijk je bij Nieuws.