Pensioen 123 laag 2

Hoe bouw je pensioen op?

driepijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als je in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. Je leest hierover meer op SVB.nl. Je vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Woonde of werkte je niet altijd in Nederland? Dan krijgt je waarschijnlijk minder AOW.

B. Pensioen dat je via je werk opbouwt
Je bouwt pensioen op bij je werkgever. Elk jaar bouw je een deel van je pensioen op. Je krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat je nu hebt opgebouwd.
  • het ouderdomspensioen dat je kunt bereiken als je tot je pensioen bij je werkgever blijft werken.
  • het pensioen dat je partner krijgt als je overlijdt.
  • het pensioen dat je kinderen krijgen als je overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarop staat een overzicht van je AOW en pensioen bij al je werkgevers. Je vindt er ook de nettobedragen.

C. Pensioen dat je zelf regelt
Je kunt je AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente. Of je dit nodig vindt, hangt af van je eigen situatie en wensen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

Je bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van je brutosalaris in dat jaar. Dit heet een middelloonregeling. Je bouwt niet over je hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die je straks van de overheid krijgt. Het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet franchise. Het salaris dat overblijft is je pensioengrondslag. Hierover bouw je pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 137.800,- per jaar (2024).

Je totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar je verhogingen bij op. Die krijg je elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening. Je krijgt je pensioen straks elke maand. En zolang je leeft.

opbouw

Je opbouwpercentage is 1,54%

Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van je brutosalaris in dat jaar.

Van dat salaris halen we eerst de franchise af. Je krijgt namelijk later ook AOW van de overheid. Daar houden wij rekening mee bij de opbouw van je pensioen. Het salaris dat overblijft is je pensioengrondslag. Daarover bouw je 1,875% aan ouderdomspensioen op. Dit is het opbouwpercentage in 2024.

Werk je parttime? Dan is je salaris waarschijnlijk lager dan als je 100% werkt. Is dat het geval? Dan bouw je minder pensioen op. Je betaalt dan ook minder premie.

Er is ook een maximum. Is je fulltime salaris hoger dan € 137.800,- per jaar (2024)? Dan bouw je over dit hogere salaris geen pensioen op. Je betaalt ook geen premie meer. Werk je parttime, dan berekenen we het bedrag op basis van je parttimepercentage.

Een voorbeeld
Je salaris is € 27.545,- bruto per jaar. De franchise is € 17.545,- per jaar (2024). Je bouwt dus over € 10.000,- pensioen op. Dit is je pensioengrondslag. Je bouwt daarover 1,875% ouderdomspensioen op. Dit is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat je werkt. We tellen daar je verhogingen bij op. Die krijg je elk jaar als dit financieel kan. Dit heet toeslagverlening.

pensioenpremie

Jij en je werkgever betalen samen voor je pensioen

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaal je 25% van de premie en je werkgever 75%. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook.