Welkom bij Pensioen 1-2-3 van STIP!

Ben je 20 jaar of ouder? En werk je minimaal 2 maanden bij IKEA? Dan bouw je pensioen bij ons op.

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je:
- op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- bij Mijn pensioen. Je krijgt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. Je leest daar ook hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt.
- hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: je kiest zelf hoeveel je wilt weten
- Laag 1: je pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: wil je meer weten over een onderwerp of je pensioenregeling? Lees dan laag 2.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Je leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Lees je de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij Contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Je pensioen bij ons start als je 68 jaar bent.

Overlijd je? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen.

Overlijd je? Dan krijgt je partner misschien een Anw-hiaatpensioen.

Word je arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor dan geen premie meer. Lees de afspraken in laag 2. Wij vullen ook je uitkering van de overheid aan. Zo heb je meer inkomen.

Wil je precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Lees je ons reglement liever op papier? Je vraagt dit makkelijk aan bij Contact. Of vraag je werkgever om uitleg.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor je pensioen. Je bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Word je arbeidsongeschikt? Dan vullen wij je uitkering van de overheid aan. Bovendien blijf je in dat geval pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor zelf geen premie.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:

  1. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
  2. Pensioen bij ons: je bouwt dit op via je werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

Je bouwt elk jaar een stukje van je pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Je bouwt elk jaar pensioen op. Dat doe je niet over je hele bruto salaris. Je bouwt over € 13.785,- in 2019 geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die je later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft, bouw je 1,875% pensioen op. Maar in 2019 maximaal tot een salaris van € 107.593,-.

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaal je 25% van de premie en je werkgever 75%. Vraag bij je werkgever na hoeveel jij betaalt en hoeveel je werkgever betaalt. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook.

Welke keuzes heb je zelf?

Krijg je een nieuwe baan? Dan kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Wil je onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wil je ál je keuzes zien? Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen? Of eerst een hoger en daarna een lager pensioen? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Hoe zeker is je pensioen?

Je pensioen is niet zeker. Misschien kan je pensioen niet meegroeien met de prijzen. Je loopt namelijk risico met je pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 lees je meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan je pensioen lager worden.

Onze ambitie is om je pensioen mee te laten groeien met de lonen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Per 1 januari 2019 zijn de pensioenen van actieve deelnemers over 2019 met 0,36% verhoogd. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

jaar toeslag stijging van de prijzen
2018 0,11% 1,38%
2017 0,00% 0,30%
2016 0,00% 0,60%
2015 0,80% 0,98%
2014 0,60% 2,51%

Omdat we een tekort hebben, maakten we een herstelplan.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om je pensioen te regelen:

  • kosten voor de administratie;
  • kosten om het pensioengeld te beheren.

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt het pensioen dat je opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt.

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt.

Als je verhuist naar of in het buitenland.

Als je werkloos wordt.

Als je meer of minder gaat werken.

Als je met onbetaald verlof gaat.

Kijk tenminste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?.

Als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat je zelf moet doen. Of over de keuzes die je hebt voor je pensioen. Kijk op deze website. Of bel ons.

Meer weten over…

…je pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.

…je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.