Pensioen 123 laag 1

Pensioen 1-2-3 van STIP

Ben je 18 jaar of ouder? En werk je bij IKEA? Dan bouw je pensioen bij ons op.

Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vind je:
- Op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- Bij Mijn pensioen.
- Op mijnpensioenoverzicht.nl. Je leest daar ook hoeveel AOW en pensioen je in totaal hebt.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: je kiest zelf hoeveel je wilt weten
- Laag 1: je pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2: wil je meer weten over een onderwerp of je pensioenregeling? Lees dan laag 2.
- Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

Je leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Lees je de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Je pensioen bij ons start als je 68 jaar bent.

Overlijd je? Dan krijgt je partner partnerpensioen. En je kinderen krijgen wezenpensioen. Je partner krijgt misschien ook een Anw-hiaatpensioen.

Word je minstens 35% arbeidsongeschikt? Dan blijf je toch pensioen opbouwen. Je betaalt daarvoor dan geen of minder premie. Lees de afspraken in laag 2.

Wij vullen ook je uitkering van de overheid aan. Je WIA-uitkering van de overheid gaat namelijk tot een salaris van € 71.628,00 per jaar (2024). Verdien je meer, dan krijg je daarover geen WIA-uitkering. Ons arbeidsongeschiktheidspensioen zorgt voor een aanvulling van maximaal € 83.327,- per jaar (2024) bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Wil je precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Lees je ons reglement liever op papier? Je vraagt dit makkelijk aan bij contact. Of vraag je werkgever om uitleg.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor je pensioen. En ook bij overlijden en arbeidsongeschiktheid is alles goed geregeld.

Hoe bouw je pensioen op?

Je bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: je krijgt dit van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Je leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen via je werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

Je bouwt elk jaar een stukje van je pensioen op. Je totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioendatum. En zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Je bouwt elk jaar pensioen op. Dat doe je niet over je hele bruto salaris. Je bouwt geen pensioen op over € 17.545,- per jaar (2024). Wij houden namelijk rekening met de AOW die je later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft, bouw je 1,54% pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 137.800,- per jaar (2024).

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betaal je 25% van de premie en je werkgever 75%. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je loonstrook.

Welke keuzes heb je zelf?

Krijg je een nieuwe baan? Dan kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Wil je onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doe je met de pensioenvergelijker in laag 3.

Wil je een deel van jouw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen voor je partner? Dat kan op de pensioendatum of als je uit dienst gaat bij deze werkgever. Als je uit dienst gaat doen wij dit automatisch als er bij ons een partner bekend is. Je hebt dan 2 maanden de tijd om die uitruil terug te draaien.

Wil je ál je keuzes zien? Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen? Of eerst een hoger en daarna een lager pensioen? Klik op het plaatje voor laag 2 met meer informatie.

Hoe zeker is je pensioen?

Je pensioen is niet zeker. Misschien kan je pensioen niet meegroeien met de prijzen. Je loopt namelijk risico met je pensioen. Bijvoorbeeld:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 lees je meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan je pensioen lager worden.

Wij proberen je pensioen elk jaar te laten meegroeien met de lonen of de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Per 1 januari 2023 zijn de pensioenen over 2022 verhoogd met 5,12%. De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

jaar toeslag stijging van de prijzen
2022 0,18% 2,68%
2021 0,00% 1,27%
2020 0,00% 2,63%
2019 0,36% 1,71%
2018 0,11% 1,38%

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

  • Jouw pensioen groeit niet (volledig) mee met de lonen.
  • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.

In laag 2 lees je meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om je pensioen te regelen:

  • kosten voor de administratie
  • kosten om het pensioengeld te beheren

Wanneer moet je in actie komen?

Als je van baan verandert. Je kunt het pensioen dat je opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenfonds.

Als je arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert.

Als je gaat trouwen of samenwonen. Of als je geregistreerd partner wordt.

Als je gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als je geregistreerd partnerschap stopt.

Als je verhuist naar of in het buitenland.

Als je werkloos wordt.

Als je meer of minder gaat werken.

Als je met onbetaald verlof gaat.

Kijk ten minste 1 keer per jaar hoeveel pensioen je hebt:

Als je een eigen keuze wilt maken voor je pensioen. Kijk bij Welke keuzes heb je zelf?

Als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over wat je zelf kunt doen. Of over de keuzes die je hebt voor je pensioen. Kijk op deze website. Of bel ons.

Meer weten over…

…je pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. Je vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.