Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van STIP adviseert het bestuur en geeft jaarlijks een oordeel over het beleid van het bestuur en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Via het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en pensioengerechtigden ook nauw betrokken bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Het verantwoordingsorgaan van STIP bestaat uit 7 leden: 1 namens de werkgevers, 5 namens de deelnemers en 1 namens de pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan vergadert een aantal maal per jaar.

De leden van het verantwoordingsorgaan
Dit zijn de leden per 1 oktober 2022:

Naam geleding

Rolf Hoftijzer 

Rolf Hoftijzer

deelnemers

Gunter de Schepper 

Gunter de Schepper

deelnemers

Frank

Frank Stellenboom

deelnemers (secretaris VO)

Caroline 

Caroline Heijman

deelnemers (voorzitter VO)

Nic van Hal 

Nic van Hal

deelnemers

Cecile 

Cecile Meulendijks

pensioengerechtigden

vacature 

Vacature

werkgever