Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van STIP adviseert het bestuur en geeft jaarlijks een oordeel over het beleid van het bestuur en de wijze waarop dat is uitgevoerd. Via het verantwoordingsorgaan zijn deelnemers en pensioengerechtigden ook nauw betrokken bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Het verantwoordingsorgaan van STIP bestaat uit 7 leden: 1 namens de werkgevers, 5 namens de deelnemers en 1 namens de pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan vergadert een aantal maal per jaar.

Dit zijn de leden per 16 mei 2019

Naam geleding

Jan van Ommeren 

Jan van Ommeren
(voorzitter VO)

deelnemers

Anne Laure 

Anne-Laure Filleul

deelnemers

Frank

Frank Stellenboom

deelnemers

Peter 

Peter Meuris

deelnemers

Caroline 

Caroline Heijman
(secretaris VO)

deelnemers

Cecile 

Cecile Meulendijks

pensioengerechtigden

Vincent IJpelaar 

Vincent IJpelaar

werkgever