Missie

STIP voert de pensioenregeling van IKEA medewerkers in Nederland uit en belegt de pensioenpremies. Het fonds is eigenaar van het pensioenkapitaal en de belegde pensioenpremies.

Onze missie
Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) wil een duurzame en betrouwbare uitvoerder zijn van de pensioenregeling van IKEA Nederland BV en Inter IKEA Systems BV. Daarom voert het bestuur een solide financieel beleid en toetst het of afspraken voldoen aan wet- en regelgeving.