Financiƫle situatie

STIP is een financiële instelling. En zoals alle financiële instellingen maakt STIP jaarlijks een balans op. Deze wordt gepubliceerd in het jaarrapport. Maar ook gedurende het jaar is het belangrijk om te weten hoe STIP ervoor staat. Een belangrijk hulpmiddel om hier naar te kijken is de dekkingsgraad.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad wordt berekend door het vermogen te delen door de verplichtingen. Het vermogen is de waarde van alle bezittingen (beleggingen e.d.) van STIP. De verplichtingen zijn de opgetelde waardes van alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd. In de grafiek wordt de dekkingsgraad weergegeven door de zwarte lijn.

Wettelijke eisen aan de dekkingsgraad
De hoogte van de dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van STIP. De wet stelt eisen hieraan. Kort gezegd moet de dekkingsgraad zo hoog zijn dat STIP in staat is om financiële schokken op te vangen. Bijvoorbeeld als de rente hard daalt. Of als de aandelenbeurs fors lager wordt. Dit noemen we de vereiste dekkingsgraad. Voor elk pensioenfonds is de vereiste dekkingsgraad anders. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is van belang. Maar bijvoorbeeld ook het beleggingsbeleid en de risico's die dit met zich meedraagt. In de grafiek is de groene lijn de vereiste dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad
STIP moet bij beleidskeuzes rekening houden met de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. De beleidsdekkingsgraad wordt in de grafiek aangegeven met de rode lijn.

Huidige situatie
In onderstaande grafiek is het verloop van de dekkingsgraad weergegeven. De aanwezige dekkingsgraad van STIP is eind maart: 130,4% (eind februari: 131,1%). De beleidsdekkingsgraad eind maart is 134,1%, deze was eind februari: 133,9%. De getoonde dekkingsgraden zijn een momentopname. Uitgaande van de rentestand en het aandelenrendement op de laatste dag van iedere maand. De dekkingsgraad ontwikkelt zich dagelijks.
De dekkingsgraad wordt in de grafiek aangegeven met de zwarte lijn.

 
verloop dekkingsgraad STIP tot en met maart 2024