Bestuur

STIP wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder de betaling van pensioenuitkeringen.

Het bestuur van STIP heeft 6 leden, bestaand uit 3 vertegenwoordigers van werkgevers, 2 vertegenwoordigers van werknemers en 1 vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. De leden van het bestuur worden voor 4 jaar benoemd en zijn direct herbenoembaar.

Het bestuur van STIP bestaat per 27 juni 2019 uit:

Namens de werkgever

  • Albert Martens, secretaris
  • Mariska Zegwaard
  • Rob Werkman

Namens de medewerkers

  • Angénis van den Clooster, voorzitter (namens WIM)
  • Henk van der Meer (namens FNV)

Namens de pensioengerechtigden

  • vacature

Op de foto, v.l.n.r.: Angénis van den Clooster, Jan Haas (afgetreden per 31 december 2017), Henk van der Meer, Rob Werkman, Mariska Zegwaard en Albert Martens.

Bestuur STIP