Bestuur

STIP wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de pensioenregeling, waaronder de betaling van pensioenuitkeringen.

Het bestuur van STIP heeft 6 leden, bestaand uit 3 vertegenwoordigers van werkgevers, 2 vertegenwoordigers van werknemers en 1 vertegenwoordiger van pensioengerechtigden. De leden van het bestuur worden voor 4 jaar benoemd en zijn direct herbenoembaar.

De leden van het bestuur
Het bestuur van STIP bestaat per 9 maart 2023 uit deze leden:

Namens de werkgever

  • Mariska Zegwaard
  • Rob Werkman
  • Elles Rutjes

Namens de medewerkers

  • Jessica Matelski (namens WIM, voorzitter)
  • Jethro Warbroek (namens FNV)

Namens de pensioengerechtigden

  • Albert Martens