Beleggingsbeleid

Het doel van het beleggen van het vermogen van STIP is om de pensioenaanspraken van de deelnemers veilig te stellen. Het bestuur streeft ernaar dat de risico’s acceptabel zijn en er voldoende rendement wordt behaald. Het bestuur ziet er op toe dat het vermogen van STIP solide wordt belegd.

Het vermogensbeheer wordt extern uitgevoerd door Aegon. Binnen het bestuur is de Beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor voorbereiding en monitoring van het beleggingsbeleid. Eens in de 3 jaar laat het bestuur een ALM studie uitvoeren om het toekomstige strategische beleggingsbeleid te formuleren.

Meer weten over het beleggingsbeleid? Lees dan de verklaring beleggingsbeginselen.