Beleggingsbeleid

Het doel van het beleggen van het vermogen van STIP is om de pensioenaanspraken van de deelnemers veilig te stellen. Het bestuur streeft ernaar dat de risico’s acceptabel zijn en er voldoende rendement wordt behaald. Het bestuur ziet er op toe dat het vermogen van STIP solide wordt belegd.

Vermogensbeheer van STIP
Het vermogensbeheer wordt extern uitgevoerd door Aegon Asset Management en Northern Trust. Binnen het bestuur is de Beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor voorbereiding en monitoring van het beleggingsbeleid. Eens in de 3 jaar laat het bestuur een ALM studie uitvoeren om het toekomstige strategische beleggingsbeleid te formuleren.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Vanaf 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan een Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen. Lees meer hierover in dit document over SFDR (pdf).

Meer weten over het beleggingsbeleid?
Lees dan de verklaring beleggingsbeginselen (pdf), de onderbouwing prudent person (pdf), het beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen (pdf) en het document Transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid (pdf).