Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan bekend

Tussen 8 en 22 september 2022 konden alle actieve deelnemers van STIP hun stem uitbrengen op kandidaten voor een zetel in het Verantwoordingsorgaan. De verkiezingscommissie stelde op 29 september 2022 de uitslag formeel vast.

Er waren 3 kandidaten voor 1 zetel in het Verantwoordingsorgaan
In het Verantwoordingsorgaan was 1 zetel beschikbaar als vertegenwoordiger namens de actieven deelnemers. De verkiezingscommissie heeft vastgesteld dat er in totaal 413 actieve deelnemers hebben gestemd. Zij hebben 413 geldige stemmen uitgebracht.

Dit is de vastgestelde uitslag

Naam aantal stemmen
Caroline Heijman 216
Rolf Hoftijzer 151
Ruud Knol 46
Totaal aantal stemmen 413


Benoeming op 1 oktober 2022

Door deze uitslag is het bestuur van plan om Caroline Heijman per 1 oktober 2022 als vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan te benoemen.