Stel je kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan

Ontvang je pensioen van ons pensioenfonds of ben je in dienst bij IKEA? En wil jij graag meepraten over jouw pensioen? Dan is Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) op zoek naar jou. In 2022 vinden verkiezingen plaats.

Er zijn 2 vacatures voor het Verantwoordingsorgaan (VO)

  • Ontvang je pensioen van ons pensioenfonds? Dan vertegenwoordig jij de gepensioneerden.
  • Ben jij in dienst bij IKEA? Dan vertegenwoordig jij jouw collega’s.

Het VO heeft een belangrijke rol binnen het pensioenfonds
Het VO beoordeelt de wijze waarop het bestuur beleid maakt en uitvoert maar ook de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Geïnteresseerd? Meld je dan aan als (kandidaat) lid van het VO. De startdatum van de zittingstermijn is 1 september 2022 en het is voor 4 jaar.

Wil je je kandidaat stellen voor het VO?
Dan moet je voldoen aan een functieprofiel (pdf). Denk je dat je hieraan voldoet? Dan ontvangen wij graag de volgende informatie van jou:

  • CV met opleiding, werkervaring en eventuele nevenfuncties, waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het functieprofiel.
  • Korte beschrijving van wie je bent en jouw motivatie om lid te worden van het VO (in maximaal 250 woorden). Deze tekst kan gebruikt worden voor de verkiezingen.

Stuur je CV en bijlagen per e-mail naar Ewoud de Bruijn. Je ontvangt een bevestiging van je kandidaatstelling.

Selectieprocedure
De verkiezingscommissie beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden van het functieprofiel (pdf). Eventueel word je vóór de verkiezingen door onze verkiezingscommissie geïnterviewd. Als er meer dan 1 geschikte kandidaat is vinden er verkiezingen plaats. Om definitief toe te kunnen treden tot het VO is een bestuursbesluit nodig.

Meer informatie over de verkiezingen VO
Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met onze bestuursadviseur Ewoud de Bruijn op telefoonnummer (013) 462 10 83, of via e-mail.