Update Oorlog in Oekraïne

Wij, STIP, zijn geschokt door het aanblijvende en toenemende geweld dat gepaard gaat met de Russische inval in Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar alle getroffenen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Het pensioenfonds ziet erop toe dat haar vermogensbeheerders voldoen aan opgelegde sanctiemaatregelen, zoals de EU-sanctiemaatregelen inzake territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Wij hanteren een uitsluitingenbeleid op beleggingen in bedrijven die direct betrokken zijn bij het vervaardigen, ontwikkelen, onderhouden of verhandelen van wapens, munitie en mijnen. Uitsluiten betekent in deze situatie, dat wij al geruime tijd niet beleggen in obligaties van de Russische overheid.

Voor het uitsluitingsbeleid van landen baseren wij ons op sanctiewetgeving vanuit de VN en de EU.

Op dit moment hebben wij nauw overleg met onze vermogensbeheerders die via beleggingsfondsen voor ons investeren. We bespreken met elkaar hoe we de aandelen en beleggingen naar Russische bedrijven (0,24% van de totale portefeuille) van de hand kunnen doen.

De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne volgen elkaar snel op. We delen hier nieuwe informatie op het moment dat hier aanleiding voor is.