Wil je je kennis en ervaring inzetten als bestuurder

In het bestuur hebben we een vacature voor een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Meer informatie over het bestuur en de eisen die aan de functie worden gesteld, lees je in het functieprofiel.

Geïnteresseerd in deze uitdaging?
Stuur ons dan uiterlijk 31 augustus 2020 de volgende informatie:

  • CV met opleiding, werkervaring en eventuele nevenfuncties, waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het functieprofiel.
  • Korte beschrijving van wie je bent en jouw motivatie om bestuurslid te worden, in maximaal 250 woorden. Deze tekst kan gebruikt worden voor de verkiezingen.

Stuur je CV en bijlagen per e-mail naar Ewoud de Bruijn (bestuursadviseur). Je ontvangt een bevestiging van je kandidaatstelling.