Uitwerking Pensioenakkoord nog niet zeker

Kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord.

Dit was op 12 juni 2020. Werkgevers en vakbonden moesten daarna nog instemming vragen van hun achterban voor dit moeizaam bereikte akkoord. Eén van de partijen, de FNV, heeft na overleg met minister Koolmees de stemming over de uitwerking twee weken uitgesteld, tot 4 juli 2020.

Wat de gevolgen van dit uitstel zijn voor de behandeling van het akkoord in de Tweede Kamer is nu nog onduidelijk.

We houden u via deze website op de hoogte.