Dekkingsgraad < 100%: in- en uitgaande waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

Heb je een nieuwe baan bij een andere werkgever? Of ben je net in dienst bij Ikea? Dan kun je vanaf 1 juni je opgebouwde pensioen bij STIP niet meer meteen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit mag namelijk alleen als de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is. Eind mei stond deze op 99,5%. Je kunt wel waardeoverdracht aanvragen. Maar wij nemen deze pas in behandeling als onze beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is.

De daling van de beleidsdekkingsgraad komt voornamelijk door de lage rekenrente. Hoe lager die is, hoe meer geld wij in kas moeten hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De rekenrente bepaalt De Nederlandsche Bank, daar hebben wij zelf geen invloed op.

Hoe werkt dit?
Een pensioenfonds moet volgens de wet meer geld in kas hebben dan dat er pensioenbetalingen zijn nu en in de toekomst. Zo heeft ieder pensioenfonds een reserve voor als het minder goed gaat. Omdat we al langere tijd te maken hebben met een lage rekenrente, verdwijnt onze reserve beetje bij beetje. Dat is niet de bedoeling. Daarom mogen wij volgens de wet bij een lagere beleidsdekkingsgraad dan 100%, geen waardeoverdracht uitvoeren. Iedere euro moet immers in kas blijven om de financiële positie te versterken.

Is je pensioen lager dan € 497,27 per jaar (in 2020)?
Een pensioen van € 497,27 per jaar noemen we een klein pensioen. Dat mogen we nog wel overdragen. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Wij regelen de waardeoverdracht automatisch voor je. Bij Financiële situatie lees je hoe het precies werkt met de dekkingsgraad.