Ontvang je van STIP een uitkering in het buitenland?

Dan vragen we je voorlopig niet om een ‘Bewijs van in leven zijn’ aan ons te sturen.

Het coronavirus heeft het dagelijkse leven in veel landen veranderd
Deze bijzondere situatie heeft ook gevolgen voor de controle buiten Nederland. Ieder jaar ontvang je van ons een formulier 'Bewijs van in leven zijn'. Dit formulier moet je laten ondertekenen door een 'bevoegde instantie' in het land waar je woont. Dit is bijvoorbeeld de gemeente of een notaris. Het is nu misschien lastig of helemaal niet mogelijk het levensbewijs te laten ondertekenen.

Daarom stellen wij het versturen van het formulier uit
Vanaf oktober 2020 gaan wij de controle weer oppakken.

Heb je al een formulier ‘Bewijs van in leven’ van ons ontvangen?
Stuur dit formulier, met de gevraagde kopieën van je bankgegevens en identiteitsbewijs, vóór 1 oktober 2020 ingevuld en ondertekend naar ons terug.