Wil je je kennis en ervaring inzetten voor het pensioenfonds?

STIP zoekt 3 deelnemers voor het verantwoordingsorgaan (VO). Als lid vertegenwoordig jij jouw collega’s. Het VO heeft een belangrijke rol binnen het pensioenfonds. Het VO beoordeelt de wijze waarop het bestuur beleid maakt en uitvoert maar ook de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Meld je voor 19 februari aan als (kandidaat) lid van het verantwoordingsorgaan (VO)! De startdatum van de zittingstermijn is 1 september 2020 en het is voor 4 jaar.

Wil je je kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan?
Dan moet je voldoen aan een functieprofiel. Denk je dat je hieraan voldoet? Dan ontvangen wij graag voor 19 februari de volgende informatie van jou:

  • CV met opleiding, werkervaring en eventuele nevenfuncties, waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het functieprofiel.
  • Korte beschrijving van wie je bent en jouw motivatie om lid te worden van het VO (in maximaal 250 woorden). Deze tekst kan gebruikt worden voor de verkiezingen.

Stuur je CV en bijlagen per e-mail naar bestuursadviseur Ewoud de Bruijn. Je ontvangt een bevestiging van je kandidaatstelling.

Selectieprocedure
De verkiezingscommissie beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden van het functieprofiel. Eventueel word je vóór de verkiezingen door onze verkiezingscommissie geïnterviewd. Als er meer dan 3 geschikte deelnemers zijn vinden er verkiezingen plaats. Om definitief toe te kunnen treden tot het VO is een bestuursbesluit nodig.

Meer informatie over de verkiezingen VO
Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met onze bestuursadviseur Ewoud de Bruijn op telefoonnummer 013 462 10 83, of per e-mail.