STIP kan pensioenen gedeeltelijk verhogen per 1 januari 2019

Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) probeert de pensioenen elk jaar te laten meegroeien met de lonen of de prijzen. Maar dat kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur van STIP kijkt elk jaar of er ruimte is om het pensioen te verhogen.

De financiële positie van STIP is goed genoeg om de pensioenen per 1 januari 2019 gedeeltelijk te verhogen. Het pensioen van deelnemers die nog pensioen opbouwen, gaat omhoog met 0,36%. De pensioenuitkeringen en het pensioen van vroegere deelnemers stijgen met 0,29%.

STIP verwacht niet dat het de pensioenen in de nabije toekomst moet verlagen. Dit komt ook doordat de werkgevers de garantie hebben gegeven geld bij te storten als de financiële situatie te slecht zou zijn. Een fijn gegeven dat best bijzonder is in pensioenland.

De hoogte van de dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van ons pensioenfonds. De wet stelt eisen hieraan. Er moet steeds voldoende geld in kas zijn om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Net als andere pensioenfondsen in Nederland hebben wij in de laatste 3 maanden van 2018 'last' gehad van de dalende rente en aandelenkoersen. Hierdoor is onze dekkingsgraad gedaald. Eind december stond deze op 106,6%, eind september was dit nog 116,1%.

Wil je meer weten? Kijk op www.stippensioenfonds.nl
Elke maand publiceert het pensioenfonds nieuwe informatie over haar financiële situatie op de website. Dit doen we onder andere door inzicht te geven in de dekkingsgraad . Dat is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen (de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren) van het pensioenfonds. STIP moet voldoen aan bepaalde wettelijke regels voordat het de pensioenen kan verhogen. Bij Verhoging van pensioenen zie je hoe STIP de pensioenen in de afgelopen 10 jaar heeft verhoogd.

Heb jij je e-mailadres al aan ons doorgegeven?
STIP gaat digitaal en daarvoor hebben wij je e-mailadres nodig. Je gaat daarvoor eerst naar Mijn pensioen, jouw persoonlijke online pagina op onze website. Je logt eerst eenvoudig in met je DigiD,
daarna kun je bij Snel regelen je e-mailadres registreren. We laten je dan per e-mail weten wanneer er post voor je klaarstaat op Mijn pensioen. Alle informatie over je pensioen en van het pensioenfonds bij elkaar op een plek, heel gemakkelijk. Ook kun je er pensioenberekeningen maken en veranderingen aan ons doorgeven.