Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan STIP bekend!

Tussen 3 en 23 juli 2018 konden alle actieve deelnemers van STIP hun stem uitbrengen op kandidaten voor een zetel in het Verantwoordingsorgaan. De verkiezingscommissie stelde op 27 juli 2018 de uitslag formeel vast.

Verantwoordingsorgaan
In het Verantwoordingsorgaan waren 5 zetels beschikbaar voor vertegenwoordigers namens actieve deelnemers. Er waren 9 kandidaten voor deze 5 zetels. De verkiezingscommissie heeft vastgesteld dat er in totaal 227 actieve deelnemers hebben gestemd en zij hebben 1.135 geldige stemmen uitgebracht. Dit is de vastgestelde uitslag:

naamstemmen
Anne-Laure Filleul161
Caroline Heijman157
Jan van Ommeren142
Peter Meuris139
Frank Stellenboom124
André Kaspersma119
Gunter de Schepper110
Nic van Hal103
Remco Vleghert80

Op basis van deze uitslag is het bestuur voornemens om: Anne-Laure Filleul, Caroline Heijman, Jan van Ommeren, Peter Meuris en Frank Stellenboom per 1 september als vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan te benoemen.