Kandidaat gezocht voor verantwoordingsorgaan STIP

Wil je je kennis en ervaring inzetten voor het pensioenfonds? Meld je dan voor 16 mei 2018 aan als (kandidaat) lid van het verantwoordingsorgaan (VO)!

In 2018 zijn er verkiezingen voor alle leden van het VO
STIP zoekt 5 leden die de deelnemers vertegenwoordigen en 1 lid dat de pensioengerechtigden vertegenwoordigt. De startdatum is 1 juli 2018.

Het VO heeft een belangrijke rol in het pensioenfonds
Het geeft een oordeel over de wijze waarop het bestuur beleid maakt en uitvoert en over beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. En het VO geeft advies aan het bestuur over belangrijke onderwerpen.

Hoe meld ik mij aan als lid van het verantwoordingsorgaan?
Wil je in aanmerking komen om lid van het verantwoordingsorgaan te worden? Dan moet je voldoen aan een functieprofiel. Denk je dat je hieraan voldoet? Graag ontvangen wij dan je CV met opleiding, werkervaring en eventuele nevenfuncties. Daarnaast ontvangen wij graag een korte beschrijving van wie je bent en jouw motivatie om lid te worden van het verantwoordingsorgaan (in maximaal 250 woorden). Deze tekst kan voor de verkiezingen worden gebruikt.

Je kunt je per e-mail aanmelden of per brief:
Stichting IKEA Pensioenfonds
Ewoud de Bruijn
Locatie TSA-KT13
Postbus 22
7300 AA APELDOORN

Hierna volgt een selectieprocedure door de verkiezingscommissie. Meer informatie vind je ook in het verkiezingsreglement VO.

Meer informatie over de verkiezingen VO
Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met onze bestuursadviseur Ewoud de Bruijn op telefoonnummer (013) 462 10 83, of per e-mail.