Gedeeltelijke verhoging pensioenen, premie bekend

Het bestuur van STIP heeft, rekening houdend met de financiële middelen van het pensioenfonds, besloten om per 1 januari 2018 gedeeltelijke toeslagen toe te kennen. De toegekende toeslag voor de actieve deelnemers is 0,11%. De toegekende toeslag voor de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is 0,09%. Kijk bij Verhoging van pensioenen voor meer informatie over dit onderwerp.

Ook heeft het bestuur de pensioenpremie voor 2018 tot en met 2020 vastgesteld. De vaststelling is nog voorlopig. De pensioenpremie is definitief zodra de financiering van de nieuwe pensioenregeling in een formele overeenkomst tussen IKEA en STIP is vastgelegd. De bijdrage van de actieve deelnemers was sinds 1 april 2017 9,55% en wordt vanaf 1 januari 2018 7,6% van de pensioengrondslag (loon minus franchise). Hoeveel euro je precies betaalt? Je kunt het elke maand zien op je loonstrookje. De bijdrage van 7,6% is een kwart van de totale pensioenpremie. De rest van de premie betaalt IKEA.