Kandidaat gezocht voor bestuur pensioenfonds

Meld je voor 10 februari 2018 aan als kandidaat bestuurslid als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden

Het pensioenfonds probeert je pensioen en dat van alle andere deelnemers zo goed mogelijk te regelen. Hierbij heeft het bestuur een belangrijke rol. Zo bepalen zij bijvoorbeeld het beleid en ondersteunen zij verschillende organen van het fonds. Hoe zij dat doen? Dat kun je binnenkort vanaf dichtbij meemaken. STIP is namelijk op zoek naar een nieuw bestuurslid. De vacature voor de functie bestuurslid is per post aan onze pensioengerechtigden verstuurd. Wil je je kennis en ervaring inzetten voor het pensioenfonds? Meld je dan voor 10 februari 2018 aan!

Hoe meld ik mij aan als bestuurslid?
Als je in aanmerking wilt komen om bestuurslid te worden, moet je voldoen aan een functieprofiel. In dit functieprofiel omschrijft het pensioenfonds wat wij in een bestuurslid zoeken. Je vind het functieprofiel hier. Denk je dat je hieraan voldoet? Graag ontvangen wij dan je CV met opleiding, werkervaring en eventuele nevenfuncties. Daarnaast ontvangen wij graag een korte beschrijving van wie je bent en jouw motivatie om lid te worden van het bestuur (in maximaal 250 woorden). Dit geldt ook voor andere personen dan pensioengerechtigden van STIP als je die zou willen voordragen als kandidaat. Stuur in dat geval óók documenten mee waaruit blijkt dat deze persoon door ten minste tien pensioengerechtigden van STIP wordt voorgedragen.

Je kunt je per e-mail aanmelden via: ikeapensioenfonds@achmea.nl, of per brief:
Stichting IKEA Pensioenfonds
Ewoud de Bruijn
Locatie TSA-KT13
Postbus 22
7300 AA APELDOORN

Hierna volgt een selectieprocedure. Als je het nieuwe bestuurslid wordt, neem je voor 4 jaar plaats in het bestuur plaats.

Meer informatie
Wanneer je nog vragen hebt of graag meer informatie ontvangt, kun je contact opnemen met onze bestuursadviseur Ewoud de Bruijn op telefoonnummer (013) 462 10 83, of per e-mail via ikeapensioenfonds@achmea.nl.