AOW leeftijd gaat in 2022 verder omhoog

De AOW-leeftijd gaat over een paar jaar verder omhoog. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. De verhoging geldt voor iedereen die na 1954 geboren is.

Vanaf 2012 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander. Als we gemiddeld ouder worden, gaat de AOW-leeftijd automatisch verder omhoog. Dit gebeurt in stappen van 3 maanden per jaar.

Nieuwe berekeningen van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) laten zien dat de levensverwachting stijgt. De overheid stelt vanaf 2017 elk jaar vast wat over 5 jaar de AOW-leeftijd is. Dit gebeurt op basis van een formule. De uitkomst van de formule bepaalt of de AOW-leeftijd gelijk blijft, of met 3 maanden stijgt.

Staatssecretaris Jette Klijnsma (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de Tweede Kamer eind oktober geïnformeerd over de verhoging van de AOW-leeftijd.

Wilt u weten wat uw verwachte AOW leeftijd is?

Bereken uw verwachte AOW-leeftijd