Dekkingsgraad in juli bijna gelijk gebleven

Elke maand publiceert STIP nieuwe informatie over haar financiële situatie. Dit doen we onder andere door inzicht te geven in de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). De dekkingsgraad was eind juli 2016: 99,7%. Eind juni 2016 was deze 99,6%.

Wil je meer weten?

Lees meer over de dekkingsgraad en financiële situatie van STIP.