Er verandert iets in je pensioen

De pensioenregeling van STIP is aangepast per 1 januari 2016. We zetten de belangrijkste veranderingen hieronder op een rijtje.

Het opbouwpercentage is veranderd

Per 1 januari 2016 bouw je per jaar 1,875 % op. Dit was 1,85% per jaar.

Er is een nieuwe franchise

Je bouwt geen pensioen op over je hele salaris. Omdat je later ook AOW krijgt, bouw je over een deel van je salaris geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. In 2016 is deze franchise € 12.953,-. Dit was € 12.284,-.

Er is een nieuw maximum salaris voor pensioenopbouw

Is je fulltime salaris hoger dan € 101.519,-? Dan bouw je bij ons geen pensioen meer op over het inkomen boven dat bedrag. Dit is het maximum pensioengevend salaris in 2016.

Je bent deelnemer vanaf de datum dat je bij Ikea in dienst treedt

De startdatum van deelname aan de pensioenregeling was altijd de 1e van de maand. In de nieuwe regeling ben je voortaan deelnemer vanaf de dag dat je in dienst treedt. Ben je jonger dan 20 jaar? Dan wordt je deelnemer vanaf je 20e verjaardag.

Wil je alle details weten? Kijk op onze downloadspagina voor het reglement.