Dekkingsgraad in maart gestegen

STIP moet er steeds voor zorgen dat het de pensioenen kan betalen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarvoor is het belangrijk dat we financieel gezond zijn. Anders moeten we maatregelen nemen om onze financiële situatie te verbeteren. De dekkingsgraad laat zien hoeveel geld het pensioenfonds in kas heeft (bezittingen) en hoeveel ze moet uitkeren aan pensioenen, nu en in de toekomst (verplichtingen). De dekkingsgraad van STIP is eind maart gestegen naar 99,2%.

Wat heeft invloed op de dekkingsgraad?

STIP heeft last van de sterk dalende rente. De pensioenverplichtingen zijn hierdoor gestegen. Daarnaast hadden we slechte resultaten op de beleggingen. Dit heeft beide een sterk negatief effect gehad op de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Wat betekent dit nieuws voor jou?

Op dit moment weinig. Wij houden de ontwikkeling sterk in de gaten. Jij kan gewoon een waardeoverdracht aanvragen, ondanks deze lage dekkingsgraad.

Lees meer over de financiële situatie van STIP