STIP indexeert de pensioenen

Het bestuur van Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) heeft besloten de pensioenen te indexeren.

De opgebouwde aanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2015 verhoogd met 0,8%. De pensioenen en de opgebouwde aanspraken van de gewezen deelnemers worden verhoogd met 0,5%. Niet alleen de uitkering voor gepensioneerden wordt iets hoger. Ook het opgebouwde pensioen stijgt.

In februari 2015 was de dekkingsgraad van STIP 125 %. Bij een dekkingsgraad van 100 % is er precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen: nu en in de toekomst. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter STIP er financieel voor staat. Het bestuur bekijkt elk jaar opnieuw of het mogelijk is een toeslag te geven. Vorig jaar was er ook een stijging: van 0,6%. Nu stijgt het pensioen dus met 0,8 % voor actieve deelnemers en met 0,5 % voor gepensioneerden en gewezen deelnemers. Zo stijgt het pensioen een beetje mee met de prijzen en lonen.

De indexatie heeft geen invloed op de premie die actieve deelnemers aan STIP betalen.

Gepensioneerde deelnemers krijgen over deze stijging een persoonlijke brief. Actieve deelnemers zien hun gestegen pensioenaanspraken ook terug op hun pensioenoverzicht over 2015.