Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

Pensioenoverzicht

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u uw pensioenoverzicht 1 keer in de 5 jaar.

Nee. Je vindt het verevende pensioen niet terug op jouw pensioenoverzicht. Het pensioen voor je ex-partner is van jouw pensioen afgehaald, als je daarover van het pensioenfonds bericht hebt gehad. Je vindt het pensioen voor je ex-partner ook niet terug op jouw pensioenoverzicht (UPO).

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

De naam van je partner is niet bij ons bekend. Bij 'Wijzigingen/In je privéleven' lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont.

Het kan zijn dat je salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat je minder uren bent gaan werken. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat je krijgt als je met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat je situatie niet verandert.

Jouw factor A is het bedrag dat je in een jaar aan pensioen hebt opgebouwd. Jouw pensioenaangroei dus. Misschien heb je dit bedrag nodig voor jouw belastingaangifte over het jaar 2019. Heb je over 2018 verschillende pensioenoverzichten gekregen? Dan tel je alle factor A bedragen over 2018 bij elkaar op.

Wil je weten hoeveel geld je zelf belastingvrij mag sparen voor later? Kijk dan op www.belastingdienst.nl. Met de Rekenhulp Lijfrentepremie kun je precies berekenen hoeveel fiscale ruimte je hebt.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je gaat wonen. De Belastingdienst kan je hierover meer vertellen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hierover ook informatie: SVB.nl

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van je AOW rekening met de heffingskorting. Is je uitkering ouderdomspensioen hoger dan je AOW? Dan kun je het pensioenfonds vragen om de heffingskorting toe te passen.

Pensioen opbouwen

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. IKEA betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Lees meer bij 'Ziek of arbeidsongeschikt'.

Omdat je ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat je over je hele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Pensioen uit werk

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jou. Het kan wel aangepast worden, bijvoorbeeld door korten van pensioenaanspraken of verhogingen door toeslagen. Je kunt je pensioen laten staan bij je pensioenfonds of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgens de wet ben je verplicht om de helft van je opgebouwde ouderdomspensioen met je ex-partner te delen, als je met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. Als je samenwoonde op grond van een samenlevingscontract, kan het zijn dat je hier met je ex-partner zelf nog afspraken over maakt, maar dat is niet verplicht. Je ex-partner heeft altijd recht op je opgebouwde partnerpensioen. Ook daarover kun je met je ex-partner andere afspraken maken. Die leg je vast in een gezamenlijk officieel document, zoals een echtscheidingsconvenant of notariële akte. Jullie beslissing over de verdeling van pensioen geef je door via het formulier van de overheid. Ook als je het niet verdeelt. Geef al je afspraken binnen 2 jaar door aan STIP.

Als je pas in dienst bent, krijg je Pensioen 123 op papier. Dat is een overzicht van je pensioenregeling bij dit pensioenfonds. Pensioen 123 staat ook op deze website. Verder lees je op deze website over de pensioenregeling. Zolang je werkt bij IKEA, krijg je ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Als je niet meer werkt bij IKEA, krijg je om de 5 jaar een pensioenoverzicht.

Van vorige pensioenregelingen kun je je pensioenoverzicht raadplegen op mijnpensioenoverzicht.nl.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van STIP.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, dat gebeurt automatisch. Je ontvangt informatie over het pensioenfonds via je werkgever: Pensioen 123. Daar lees je wat je zelf nog kunt doen. Bijvoorbeeld je partner aanmelden met wie je ongehuwd samenwoont. Je kinderen hoef je niet aan te melden.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van je gezinssituatie. Het maakt verschil of je alleen woont, of met een partner. Je leest hierover meer op SVB.nl.

Je partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Je leest hierover meer op SVB.nl.

Lees hierover meer op de SVB site

De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt, stijgt. Het hangt af van de levensverwachting en je geboortedatum. Je vindt hierover meer informatie op SVB.nl.

Kijk hier voor meer informatie over AOW