Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vind je een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het pensioenfonds.

Pensioenoverzicht

Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als je niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vind je ieder jaar jouw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen bij Mijn archief. Eens in de 5 jaar sturen wij je een overzicht van jouw pensioen bij dit pensioenfonds.

Nee. Je vindt het verevende pensioen niet terug op jouw pensioenoverzicht. Het pensioen voor je ex-partner is van jouw pensioen afgehaald, als je daarover van het pensioenfonds bericht hebt gehad. Je vindt het pensioen voor je ex-partner ook niet terug op jouw pensioenoverzicht (UPO).

Ja. Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op jouw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in jouw pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is jouw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft je waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in jouw UPO van dit jaar.

Je vindt jouw pensioenoverzicht (UPO) in uw persoonlijke, beveiligde omgeving Mijn pensioen. Je UPO vind je daar in Mijn archief. Heb je er voor gekozen het pensioenoverzicht alleen nog digitaal te ontvangen? Dan krijg je geen exemplaar meer per post. Je kunt je gemaakte keuze wijzigen via Mijn pensioen. Kies daarin voor de tab 'Contactgegevens'.

De naam van je partner is niet bij ons bekend. Bij 'Wijzigingen/In je privéleven' lees je hoe en wanneer je jouw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij de naam van jouw partner automatisch door van de gemeente waar je woont.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin je gaat wonen. De Belastingdienst kan je hierover meer vertellen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vind je hierover ook informatie: SVB.nl

De Sociale Verzekeringsbank houdt bij de uitbetaling van je AOW rekening met de heffingskorting. Is je uitkering ouderdomspensioen hoger dan je AOW? Dan kun je het pensioenfonds vragen om de heffingskorting toe te passen.

Pensioen opbouwen

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Je krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Je blijft pensioen opbouwen. IKEA betaalt mee aan jouw pensioenpremie. Lees meer bij 'Ziek of arbeidsongeschikt'.

Omdat je ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat je over je hele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'.

Pensioen uit werk

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van jou. Het kan wel aangepast worden, bijvoorbeeld door korten van pensioenaanspraken of verhogingen door toeslagen. Je kunt je pensioen laten staan bij je pensioenfonds of meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Volgens de wet heeft jouw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van je opgebouwde ouderdomspensioen als je met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. Je kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Je partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als je samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

Als je pas in dienst bent, krijg je Pensioen 1-2-3 op papier. Dat is een overzicht van je pensioenregeling bij dit pensioenfonds. Je vindt Pensioen 1-2-3 ook op deze website. Verder lees je op deze website over de pensioenregeling. Zolang je werkt bij IKEA, krijg je ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht.Als je niet meer werkt bij IKEA, stuurt STIP je om de 5 jaar een pensioenoverzicht. Je vindt dat bij Mijn pensioen, bij Mijn archief.

Van al je (vroegere) pensioenregelingen en de AOW kun zie je de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl, met je DigiD.

Nee, het is niet mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van STIP.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, dat gebeurt automatisch. Je ontvangt informatie over het pensioenfonds via je werkgever: Pensioen 1-2-3. Daar lees je wat je zelf nog kunt doen. Bijvoorbeeld je partner aanmelden met wie je ongehuwd samenwoont. Je kinderen hoef je niet aan te melden.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen hangt af van je gezinssituatie. Het maakt verschil of je alleen woont, of met een partner. Je leest hierover meer op SVB.nl.

Je partner kan recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Je leest hierover meer op SVB.nl.

De leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt, stijgt. Het hangt af van de levensverwachting en je geboortedatum. Je vindt hierover meer informatie op SVB.nl.