Pensioenregeling bij STIP

Elk jaar bouw je een stukje pensioen op. Dat stukje pensioen is gebaseerd op je inkomen van dat jaar. Jij en IKEA betalen samen voor de pensioenregeling. IKEA betaalt voor iedere werknemer 75% van de premie en jij betaalt 25%. IKEA houdt de premie elke maand in op je brutosalaris. Dit staat op je loonstrook. Alle stukjes pensioen samen vormen je uiteindelijke pensioen. Je leest hierover meer in het pensioenreglement. En hieronder leggen we je pensioenregeling kort uit.

Zo bouw je pensioen op
Je bouwt niet over je hele inkomen pensioen op. Van je pensioengevend salaris wordt de franchise afgetrokken. De franchise is het deel van je salaris dat niet meetelt in de pensioenopbouw, omdat je later ook AOW zult ontvangen. De franchise wordt elk jaar aangepast aan de hoogte van de AOW-uitkering.

Pensioen voor je partner en kinderen
In je pensioenregeling is ook een partner- en wezenpensioen geregeld. Kom je tijdens je dienstverband met IKEA te overlijden, dan ontvangt je partner een levenslange uitkering. Het partnerpensioen is gelijk aan 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Als je uit dienst gaat, is het partnerpensioen 70% van het tot dan toe opgebouwde ouderdomspensioen. Je kind(eren) ontvangen tot hun 18e verjaardag of als ze studeren tot hun 27e verjaardag een wezenpensioen, zolang zij aan de voorwaarden hiervoor voldoen. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je pensioenleeftijd gewerkt zou hebben.

Verhoging van pensioenen
Met een toeslag of indexatie houdt je pensioen zoveel mogelijk zijn waarde. STIP probeert je pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Maar dat kan alleen als de financiële situatie van STIP daarvoor de mogelijkheden geeft. Als je in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of je het jaar daarop weer een toeslag krijgt en de toeslag kan in het ene jaar hoger of lager zijn dan in het andere jaar. Toeslag is dus geen recht. Het bestuur van STIP beslist over de toeslag. Je leest hierover meer bij Verhoging van pensioenen.